Rakovina mozku

Nádor mozku se skládá z rakovinných buněk, které se projevují jako abnormální růst mozku. Nádory mohou být stejně benigní (nerozšířeny a nepronikují do jiných orgánů a tkání) a maligní (rakovinové).

Co je rakovina mozku?

Rakovina mozku: první příznaky

Když jsou intrakraniální nádory mozku detekovány s nekontrolovaným buněčným dělením, je diagnostikován karcinom mozku. Dříve byly buňky normální neurony, gliové buňky, astrocyty, oligodendrocyty, ependymal buňky a vytvoří mozková tkáň, mozkových plen, lebky, mozku žláz útvary (epifýza a hypofýza).

Chcete-li pochopit, co je rakovina mozku, musíte vědět, jaké jsou nádory mozku. Mohou být umístěny uvnitř lebky nebo v oblasti centrálního páteřního kanálu. Nádory jsou přiřazeny skupinám pomocí primárních ložisek a složení buněk.

Primární rakovina mozku je tvořena z tkání mozku, jejích membrán a nervů lebky. Sekundární maligní nádor mozku se vyvíjí v důsledku šíření metastáz primárního nádoru, ke kterému dochází v jiném orgánu.

U dospělých nejčastěji sledovat nádor na mozku u žen: benigní nebo maligní na hormonální důvodu - v souvislosti s těhotenstvím, perorální antikoncepce, stimulace vejce během IVF postupy.

Benígní nádor roste pomalu, aniž by se šíril do jiných tkání. Zhoubné nádory se tvoří v jakékoli oblasti mozku, rychle se rozvíjejí a rozvíjejí, poškozují tkáně centrálního nervového systému, mění motor nebo mentální reflexe těla, které jsou řízeny mozkem.

rakoviny mozku u dětí jsou meduloblastomy, neuromy, shavnnomy, meningiomy, gliomy, kraniofaringomy a jiných nádorů. Onkologie mozku u dětí ve věku do 3 let se vyvíjí z nádorů mediánové linie mozku. Cévní degenerace útvarů se může objevit v mozkových hemisférech. Oni často zabírají dvě nebo tři sousední hemisféry.

Příčiny rakoviny mozku

Z toho, co je nádor mozku autenticky k vědě, není dosud známo. Příčiny rakoviny mozku jsou spojeny s dědičnými poruchami genetiky v 15% případů.

Růst buněk je stimulován receptory. Například s glioblastomem jsou stimulovány receptory epidermálního růstového faktoru. Podle molekulárního původu onkotorony určují průběh léčby pro chemii se standardními léčivy a cílenou terapií s biologickými látkami.

Některé genetické anomálie způsobené nádory vznikly nikoliv z důvodu dědičnosti, ale z důvodu environmentálních nebo jiných faktorů, které ovlivňují DNA buněk. Například v souvislosti s viry, hormony, chemikálie, záření. Vědci pracují na identifikaci specifických genů, které trpí určitými environmentálními spouštěči: katalyzátory a dráždivé látky.

2% všech případů onkologie je nádor na mozku, jehož příčiny mohou být spojeny s následujícími rizikovými faktory:

 • pohlaví: obecně je rakovina mozku častějšími muži a meningiom - ženy;
 • podle věku: U dospělých se nádory rozvíjejí blíže k 65-79 letům. U dětí po leukemii jsou na druhém místě zhoubné novotvary mozku a míchy, častěji po 8 letech;
 • rasa: zástupci světa s bílým povrchem trpí častěji než černá kůže;
 • ekologické a profesionální: ionizující záření a chemické látky, jako je vinylchlorid a olovo, rtuť a arsen, ropné produkty, pesticidy, azbest;
 • zdravotní stavy: porušení imunitního systému, stejně jako transplantace orgánů, infekce HIV a chemoterapie, které oslabují imunitu.

Typy nádorů mozku

Co jsou mozkové nádory?

Novotvary v mozku jsou primární a sekundární.

Méně časté je primární rakovina mozku v tkáních, v oblasti hraničních oblastí, membrány, kraniální nervy, pineální tělo a hypofýza. Vývoj primárních nádorů může být nejprve benigní. Avšak každý neoperovatelný nádor na mozku je pro člověka nebezpečný, ať už jsou maligní nebo benigní. Vzhledem k mutaci buněk v DNA jejich zrychleného dělení a růstu začínají patologické buňky vyvíjet a tvořit nádor.

Nádory brainstem mohou být umístěny v různých segmentech kmene a rostou do můstku, proniknou do všech struktur kmene a jsou nefunkční. Kromě difuzních astrocytomů existují nádory ve formě uzlů s vymezením a ve formě cyst. Takové útvary jsou podrobeny chirurgické léčbě.

Nádory mozku

Klasifikace nádorů kmene se skládá z novotvarů:

 • Primární kmen:
 1. intrastinační;
 2. exofit-stem.
 • Sekundární kmen:
 1. pronikajícím mozkovým kmenem skrz nohy mozečku nebo dno kosočtverce;
 2. paravoles;
 3. úzce propojená s kmenem mozku;
 4. deformace mozkového kmene.

Primární kmenové nádory jsou tvořeny kmenovými tkáněmi mozku, sekundárními kmenovými buňkami z mozku a membránami čtvrté komory a potom vylít do mozkového kmene. V prvním případě je dysfunkce detekována brzy, v druhé - v pozdních stadiích, proto je těžké chirurgicky odstranit tvorbu.

Sekundární karcinom mozku se vyskytuje častěji v důsledku metastáz onkologických nádorů, například mléčných žláz nebo plic, ledvin nebo melanomu kůže. Novotvary se klasifikují podle typu buněk, ze kterých se tvoří, a od místa, ve kterém se vyvíjejí.

Klasifikace rakoviny mozku zahrnuje:

 • Gliomu

Gliom mozku, jako primární tumor, je 80% všech novotvarů. Ona nepatří do žádné konkrétní typ rakoviny, ale kombinuje nádor, což má za následek gliových buněk (glia nebo gliyah -. Okolní nervových buněk a provádění sekundární operace) v gliových buňkách, mikroglie navíc obecné funkce a částečně - původ. Gliální buňky obklopují neurony, poskytují podmínky pro přenos nervových impulzů. Z těchto je spojená tkáň nebo podpůrná tkáň v centrální nervové soustavě.

Čtyři třídy (stupně) gliomů odrážejí stupeň malignity:

 1. I a II - nízký stupeň: vyznačují se pomalým tempem růstu a menším zhoubným postižením;
 2. III a IV - kompletní: třída III za maligní s mírným růstem nádoru, třída IV - se vztahuje na zhoubné nádory, glioblastom, a rychle rostoucí agresivní primární onkoobrazovaniyam.

Vývoj gliomů může nastat z gliových buněk různých typů.

Gliální buňky - astrocyty jsou astrocytomy. Celkem tvoří 60% všech primárních maligních novotvarů mozku.

 • Oligodendrogliom

Vývoj probíhá od gliových buněk - oligodendrocytů. Jsou ochranným povlakem nervových buněk. Oligodendrogliomy jsou klasifikovány jako nádory nízkého stupně (stupeň II) nebo anaplastické (stupně III). Jsou vzácné, často v smíšených gliomech. Mladí lidé a lidé středního věku jsou nemocní.

Vyvíjí se z ependymálních buněk spodního sektoru mozku a centrálního kanálu míchy. Patologie je častá u dětí a dospělých ve věku 40-50 let. Ependymoma se děje ve 4 kategoriích (třídách):

 1. I. třída - Mixopapilární ependymom;
 2. Třída II - ependymoma;
 3. Tříd III a IV - anaplastický aependimom.

Smíšené gliomy se skládají ze směsi různých onkoglií. Polovina z nich sestává z oligodendrocytů a astrocytů. Gliomy také obsahují rakovinné buňky, jiné než gliové buňky, které rostou z mozkových buněk.

 • Negliom, maligní nádor, který zahrnuje několik typů útvarů:
 1. medulloblastomu - roste z cerebellum ve směru posteriorního sektoru mozku. Tumor s rychlým růstem je 15-20% u dětí a 20% u dospělých;
 2. adenom hypofýzy, což je 10% primárních onko- a benigních mozkových útvarů. Pomalu roste v hypofýze, ženy jsou častěji nemocné;
 3. CNS lymfomu - postihuje zdravé lidi a imunodeficitu. Často je způsobena jinými nemocemi, transplantací orgánů, infekcí HIV atd. Nejčastěji je definována v cerebrálních polokoulích, méně často v mozkomíšním moku, míchu a oční zóně.

Benígní negliomy zahrnují:

 • meningiom - benigní nádor, který se rozvíjí v membráně pokrývající mozku a míchu (mozek). To představuje 25% všech primárních nádorů a je časté u žen ve věku 60-70 let.
  Meningiomy jsou benigní (první třída), atypické (druhé třídy) a anaplastické (třetí stupeň).

Sekundární metastatické nádory

V souvislosti s maligního procesu v orgánech a tkáních, a metastáz do mozku druhotnými nádory, např., Mozku, Kaposiho (pojivové tkáně a membrány) nebo mozkového lymfomu. Novotvar může být prvním znakem rakoviny v jakémkoli orgánu.

Metastazuje v mozku a dává vývoj sekundárního nádoru:

Symptomy a známky projevů rakoviny mozku

Je důležité vědět, jak se rakovina mozku projevuje, protože symptomatologie často napodobuje další neurologické poruchy. To činí diagnózu obtížnou. Tumor může poškodit mozkové nervy nebo centrální nervový systém a přitlačit mozek. Například, pokud se dotkne prodloužené míchy, pak jakékoli porušení řeči, dýchání, srdeční tep, žaludeční motility, zvyšuje krevní tlak. Nejčastějšími příznaky rakoviny mozku - je neustálé bolesti hlavy během mozkový nádor dolů ke křečím, problémy v žaludku a střev, nevolnost, zvracení, mravenčení a záškuby. Pacient může mít zmatené myšlenky, nemůže si jasně uvědomovat duševní a emoční události.

Ukažte na symptomy rakoviny mozku spojené s mentálními změnami. Pacient je narušen:

 • koncentrace, ztráta paměti a obtížné řeči;
 • logika v odůvodnění, chování a změnách osobnosti;
 • vidění na pozadí bolesti hlavy až do ztráty periferního vidění v jednom nebo obou očích, projevuje dvojité vidění, halucinace;
 • rovnováhu v pohybech, jsou postupně ztraceny nebo pocity v končetinách;
 • slyšení s nebo bez závratí;
 • Denní režim s prodloužením doby spánku.

Konkrétně ovlivňuje tlak pacientova nádoru na mozku, což způsobuje příznaky rakoviny mozku, jako změnu mysli a emocí, křeče, poruchy funkce svalů, neurologické aktivity (sluch, zrak a řeč). Dokonce i po kladné odpovědi na léčbu, mnoho z přežívajících dětí do 7 let (především v rámci 3 let), nemůže se vrátit k plnému rozvoji kognitivních funkcí. To se může stát nejen kvůli nádoru v mozku, ale také v důsledku léčby ozařováním nebo chemie, chirurgickým zákrokem.

Jak se bolesti hlavy s nádorem na mozku?

To je nejvíce časný a častým příznakem a charakter bolesti hlavy pro nádory mozku projevuje trvalé nebo dočasné příznaky a prohnula tupé pocity bolesti v dopoledních hodinách, zesílené na konci dne nebo v noci, stres nebo fyzické námaze.

Informativní video

Etapy rakoviny mozku

Primární onkologické nádory jsou klasifikovány podle fáze rakoviny mozku:

 1. 1 stupeň rakoviny mozku - jednoznačně definovaný pod mikroskopem, méně maligní, může být vyléčen chirurgicky;
 2. rakovina mozku Stage 2 - viditelné pod mikroskopem, gliomy mohou být agresivní. Některé nádory jsou vystaveny rychlé léčbě a radiaci, některé mohou pokročit;
 3. Fáze 3 rakoviny mozku je agresivní, zejména u difuzních nádorových buněk nadledvinek, vyžaduje chirurgickou intervenci, záření a chemoterapii;
 4. Stupeň 4 rakoviny mozku může obsahovat různé třídy buněk. Jejich diferenciace nastává v závislosti na nejvyšším stupni buněk ve směsi.

Diagnostika rakoviny mozku

Diagnóza nádoru na mozku se provádí kvůli stížnostem pacienta ohledně příznaků, které dávají podezření na onkologii mozku. Lékař kontroluje pohyb oka, sluch, pocit, svalovou sílu, pocit vůně, rovnováhu a koordinaci, paměť a duševní stav pacienta. Histologie a cytologie se provádějí, protože bez nich diagnóza nebude způsobilá. Pouze v důsledku komplexní neurochirurgické operace můžete provést biopsii pro výzkum.

Jak zjistit nádor na mozku? Existují tři fáze diagnostiky:

 • Detekce nádoru

Bohužel, kvůli slabé klinice, pacienti konzultují lékaře pouze ve druhé nebo třetí fázi s rychlým zhoršením jejich zdraví. V závislosti na závažnosti onemocnění lékař hospitalizuje pacienta nebo předepisuje ambulantní léčbu. Stav je považován za závažný, pokud jsou vyjádřeny fokální a obecné mozkové příznaky, existují závažné souběžné nemoci.

Pacient je vyšetřen neuropatologem za přítomnosti neurologických příznaků. Po prvním epileptickém nebo konvulzním záchvatu se provádí CT vyšetření mozku k identifikaci onkologické patologie.

Počítačová tomografie (CT) je určena:

 1. Umístění vzdělání a určení jeho typu;
 2. Přítomnost otoku, krvácení a příznaků s nimi spojených;
 3. relapsu nádoru a vyhodnocení účinnosti léčby.
 • Zkouška

Při posuzování závažnosti příznaků neuropatologem se provádí diferenciální diagnostika. Stanoví předběžnou a klinickou diagnózu po předběžném vyšetření. Určuje činnost reflexů šlach, kontroluje hmatovou a citlivost bolesti, koordinaci, palcenosovuyu test, kontroluje stabilitu v pozici Romberg.

Pokud je podezření na nádor, odborník řídí pacienta na CT a MRI. Při použití MRI se použije vylepšení kontrastu. Jestliže tomogram ukazuje tvorbu objemu - pacient je hospitalizován.

Magnetické rezonanční zobrazování (MRI) vám umožní jasně prozkoumat obrazy z různých úhlů a vytvořit trojrozměrný obraz nádoru v blízkosti lebky, tvorbu mozkového kmene a malý stupeň malignity. Během operace MRI indikuje velikost nádoru, přesně odráží mozek a dává odpověď na terapii. Pomocí MRI je možné detailně zobrazit komplexní struktury mozku s přesnou identifi- kací onkogenů nebo aneuryzmatů.

Diagnóza rakoviny mozku zahrnuje následující další diagnostické metody:

 1. Pozitronová emisní tomografie (PET) získat představu o činnosti mozku sledováním cukru, který je označen radioaktivními emitory. Pomocí PET mohou specialisté rozlišit mrtvé buňky nebo tkáň jizvy způsobené ozařováním z rekurentních buněk. PET doplňky MRI a CT při určování stupně nádoru zlepšují přesnost radiochirurgie.
 2. Jednofotonová emisní počítačová tomografie (SPECT) Detekovat nádorové buňky zničené tkáně po léčbě. Používá se po CT nebo MRI k určení nízkého a vysokého stupně malignity.
 3. Magnetoencefalografie (MEG) - snímání měření magnetického pole, které vytváří nervové buňky produkující elektrický proud. MEG hodnotí práci různých oblastí mozku. Postup se nevztahuje na široce dostupné.
 4. MRI-angiografie pro hodnocení průtoku krve. Postup je omezen na jmenování chirurgického odstranění onkologického nádoru, u kterého je podezření na krevní oběh.
 5. Páteřní punkce (lumbální punkce), aby se získal vzorek mozkomíšního moku a vyšetřil se na přítomnost nádorových buněk pomocí markerů. Primární nádory však nejsou vždy detekovány nádorovými markery.
 6. Biopsie - chirurgický zákrok pro odstranění vzorku nádorové tkáně a vyšetření pod mikroskopem pro malignitu. Biopsie pomáhá určit typ rakovinných buněk. Biopsie se provádí jako součást operace odstranění tumoru nebo jako samostatný diagnostický postup.

Důležité! Standardní biopsie může být nebezpečná v případě cerebrálního gliomu, neboť vitální funkce mohou být ovlivněny při odstraňování zdravé tkáně z ní. V takových případech se provádí stereotaktická biopsie - počítačem řízená biopsie. V tomto případě se pro stanovení přesných informací o umístění formace používají obrazy MRI nebo CT.

V důsledku třetí fáze diagnostiky se rozhoduje o otázce léčby taktiky.

Pozor prosím! Je třeba určit, zda pacient bude schopen odložit operaci. Jinak předepisují alternativní léčbu v nemocnici: chemii nebo záření. Určete proveditelnost hospitalizace po operaci.

Pro potvrzení diagnózy se opakuje vyšetření mozku CT nebo MRI. Pokud je předepsána operační léčba, provede se biopsie nádoru a provede se histologické ověření nebo se použije stereotaktická biopsie pro výběr optimálního způsobu následné léčby.

Informativní video

Léčba rakoviny mozku

Symptomatická léčba nádoru mozku zjemňuje průběh rakoviny, umožňuje zachránit život a zlepšit jeho kvalitu, ale nevylučuje příčinu onemocnění.

Symptomatická léčba rakoviny mozku se provádí:

 • glukokortikosteroidy (prednisolon), aby se odstranil otok tkáně a snížily mozkové příznaky;
 • antiemetika (metoklopramid) proti zvracení, ke kterému dochází s nárůstem mozkových příznaků a po kombinované terapii: chemie a ozařování;
 • Sedativní léky k zastavení psychomotorické agitace a duševních poruch;
 • nesteroidní činidla pro zánět (Ketonalom) a úlevu od bolestivého syndromu;
 • narkotické analgetika (Morphine, Omnolon) pro úlevu od bolestivého syndromu, psychomotorické agitovanosti, zvracení centrální geneze.

Standardní léčba nádoru mozku bez operace se provádí radiační (radiační) terapií nebo chemoterapií ke snížení nádoru. Metody se používají samostatně nebo v komplexu. Velikost a umístění nádoru, věk, obecné zdraví, anamnéza ovlivňují konzistenci, kombinaci a intenzitu postupů.

Léčba rakoviny mozku určitým systémem není možná, protože některé nádory rostou pomalu v mozkových tkáních nebo v optických nervových cestách. Pacienti jsou pozorováni a nejsou léčeni, dokud se nezjistí příznaky růstu nádoru.

Operační léčba

Operace jsou klasifikovány jako hlavní terapie pro většinu onkogenů v mozku. Takové nádory, jako jsou gliomy a jiné, nacházející se v hlubokém řezu, jsou nebezpečné. Většina operací je zaměřena na snížení objemu nádoru a je spojeno s ozářením.

Kraniotomie

Trepání lebky nebo kraniotomie (odstranění části lebkové kosti) se provádí tak, aby byl zajištěn přístup do oblasti mozku nad nádorem a jeho odstranění.

Zničte a odstraňte nádor pomocí následujících metod chirurgie:

 • laserová mikrochirurgie: v procesu laserového produkujícího tepla se vyskytuje odpařování nádorových buněk;
 • aspirace ultrazvukem: nádor gliomy je roztrhaný ultrazvukem na malé kousky a nasáván.

Během operace se CT a MRI používají k vizualizaci nádoru. Některé nádory vyžadují ozařování nebo chemoterapii po resekci, pak další operaci.

Když je nádor zablokován cévami, mozkomíšní mozková tekutina se akumuluje v lebce, což zvyšuje intrakraniální tlak. Odstraní se posunem. V tomto případě implantujte ohebné tubuly (ventrikuloperitoneální shunty) a vypusťte tekutinu.

TTF terapie

TTF-terapie je účinek na rakovinné buňky elektrickým polem, který vede k jejich apoptóze. Chcete-li narušit rychlé rozdělení rakovinných buněk, používejte nízkou intenzitu elektrického pole. Aby se předešlo recidivě a progresi nádoru po chemoterapii a ozáření, používejte elektrody speciálního přístroje.

Elektrody jsou umístěny na pokožce hlavy (na projekci nádoru) a je připojeno střídavé elektrické pole. Působí pouze na oblast nádoru. Určitá frekvence elektrického pole ovlivňuje požadovaný typ oncocellů. Zdravé tkáně elektrické vlny nepoškodí.

Metastatické nádory

Metastázy v mozku z primárních nádorových buněk jiných orgánů způsobují vznik a rozvoj sekundárních nádorů. Někdy jsou metastázy prvním klinickým projevem hlavní onkologie mozku. Procházejí krevním řezem, lymfatickými cestami nebo infiltrací do tkání, které obklopují mozek.

Léčba se provádí pomocí radioterapie a udržovací terapie steroidními léky, antikonvulzivy a psychotropními léky. Při jediných metastázách a kontrole primárního ostření se provádí operace. Je prováděna k odstranění nádorů s relativně bezpečnou lokalizací. Například v čelním laloku je mozeček, časový lalok non-dominantní polokoule. Při prudkém zvýšení intrakraniálního tlaku se provádí kraniotomie.

Pokud je nádor resekovatelný po operaci, předepíše se chemoterapie a / nebo záření. Po operaci je také předepsáno plné ozařování mozku, aby se snížila velikost metastáz a aby se příznaky zastavily. Někdy je tento postup neúčinný, dochází k relapsům. Proto ošetřující lékař zvolí metodu ozařování, s přihlédnutím k vedlejším účinkům, kombinuje celkové ozařování s radiochirurgií.

Během této operace ojedinělé zařízení ozařuje metastázu s tenkým paprskem záření v různých úhlech. Pak se všechny paprsky paprsků sníží na jeden bod v oblasti metastázy nebo nádoru. Zdravé tkáně dostanou minimální dávku záření. Taková neinvazivní metoda radiochirurgie se provádí pod kontrolou CT nebo MRI. Nezahrnuje řezání tkáně, anestezii a pooperační dobu zotavení. Kontraindikace pro tuto metodu tedy není účinná, pokud není možné provést operaci a v případě vícečetných metastáz v mozku, pokud je chirurgický zákrok kontraindikován a nemožný.

Komplikace po operaci

Lékaři často omezují odstranění tkání tak, aby mozková tkáň neztrácela svou funkci. Operace mohou být komplikovány krvácením, výskytem krevních sraženin. Po operaci se užívají opatření ke snížení rizika trombózy.

Jako výsledek spadnutí do částic cerebrospinální tekutiny medulloblastu a dalších nádorů dochází k hydrocefalu (akumulace v lebce tekutiny). To vede k peritumorálnímu edému - nadměrné akumulaci tekutiny v komorách mozku (komory s mozkomíšním moku podporujícím mozku). V tomto případě začíná pacientka silná bolest hlavy doprovázená nevolností a zvracením, obavami z mírnosti, křečemi, zhoršeným zrakem. Pacienti jsou podrážděni a unaveni.

Peritumorální edém se eliminuje steroidy: Dexamethason (Decadron). Nežádoucí účinky se objevují ve formě vysokého krevního tlaku, změny nálady, infekcí a zvýšené chuti k jídlu, otoku obličeje, zadržování tekutin. Vypusťte kapalinu skrz postup.
Záchvaty se vyskytují u nádorů mozku častěji u mladých pacientů. Léčba záchvatů se provádí pomocí antikonvulzíva: karbamazepinu nebo fenobarbitalu. Chemoterapie dobře reaguje s takovými léky, jako je kyselina retinová, interferon a paklitaxel.

Deprese a další emoční vedlejší účinky jsou eliminovány antidepresivy.

Ozařování nebo radiační terapie

Pro ozařování je terapie gama (DHT) vzdáleně aplikována jeden až dva týdny po operaci. Kurz - 7-21 dnů s celkovou dávkou celkového ionizujícího záření mozku - ne více než 20 Hz s dávkou lokálního záření - nejvýše 60 Hz. Jediná dávka jedné sezení je 0,5-2 Gy.

I po chirurgické léčbě mohou zůstat mikroskopické rakovinné buňky v tkáních. Ožarování snižuje velikost reziduálního nádoru nebo zastavuje jeho vývoj. Dokonce i některé benigní gliomy vyžadují záření, protože představují nebezpečí pro mozek, zvláště pokud neexistuje žádná kontrola růstu nádorů.

Je-li to nezbytné, ozařování je kombinováno s chemií, zejména za přítomnosti vysoko malířských formací. Ozařovací léčba je pacientům velmi snášena v důsledku radiačních reakcí.

Při trojrozměrné konformní radiační terapii se používají počítačové vyšetření nádorů, poté se vysílají paprskové paprsky odpovídající trojrozměrné formě formace. Aby se zlepšila účinnost léčby a užívání současně s radiací, vědci zkoumají léky, jako jsou například radiosenzitizéry nebo radioprotektory.

Radiurgická stereotaktika

Stereotaxis nebo stereotaxická radiační terapie se používá místo konvenční radioterapie. Je zaměřena na malé nádory, neovlivňuje zdravou mozkovou tkáň. Lupy odstraňují nádor, jako chirurgický nůž. Gliomy lze odstranit vysokými dávkami a koncentrovat je na oncofocus, s výjimkou zdravých tkání. Tato metoda umožňuje dosáhnout malých nádorů, které se nacházejí hluboko v mozkových tkáních, a také byly považovány za nefunkční.

Chemoterapie

Chemoterapie není účinnou metodou léčby počátečních mozkových nádorů. Standardní léky, včetně léků, se těžko dostanou do mozkové tkáně, neboť hematoencefalickou bariérou je ochrana pro ně. Navíc chemie neovlivňuje všechny typy nádorů mozku. Chemie se provádí častěji po operaci nebo ozáření.

Při provádění chemoterapie:

 • Intersticiální - použití desky Gliadel (diskový tvarový polymer). Jsou impregnovány karmustinem - standardním chemoterapeutickým léčivem pro rakovinu mozku a implantovány. Po operaci jsou z dutiny odstraněny.
 • Intrathecal - chemické přípravky se vstřikují do mozkomíšního moku.
 • Intraarteriální - používejte drobné katetry pro zavedení chemie s vysokým dávkováním do mozkových tepen.

Léčba je prováděna s následujícími léky:

 • standardní léky: Temozolomid (Temodar), Carmustin (Biknu), PVC (Prokarbazin, Lomustin, Vinkristin);
 • léky na bázi platiny: Cisplatinum (Platinum), Carboplatinum (Paraplatinum), jsou častěji používány při léčbě gliomy a meduloblasty.

Výzkumníci zkoumají léky pro léčbu různých typů nádorů, včetně mozku. Například tamoxifen (Nolvadex) a paklitaxel (Taxol) léčbě rakoviny prsu, topotekan (Hikamtinom) - vaječníků a rakovinu plic, Vorinostat (Zolinzoy) léčit kožní T-buněčný lymfom. Všechny tyto léky, stejně jako kombinovaný přípravek - Irinotecan (Camptostar) se začínají používat pro onkologii mozku.

Z biologických materiálů pro cílené terapie jsou, například, bevacizumab (Avastin), blokování růstu krevních cév, které zásobují nádor, jako je glioblastom, progredujícího po chemoterapii a ozařování. Mezi cílové znamená, že zpracování se provádí amikacin, tyrosin, blokování proteiny, které se podílejí na růstu nádorových buněk. Stejně jako inhibitory tyrosinkinázy a další nové látky. Všechny tyto léky jsou však vysoce toxické a nerozlišují mezi zdravými a onkocytárními buňkami. To vede k vážným vedlejším účinkům.

Nicméně cílová biologická léčba na molekulární úrovni je blokována mechanismy, které ovlivňují růst a rozdělení buněk.

Lidová léčba

Léčba nádoru na mozku s lidovými léky je součástí komplexní terapie. Pomáhají eliminovat nevolnost, zvracení a bolesti hlavy, klidné nervy a další projevy.

Ploché koláče z hliníku: zředěné jíl (jakýkoliv) státní octa 2 cm tlustou peletu. Uplatnění pastilky do chrámů a týla, opravit a držte 2 hodinách (ne více) z hlavy a neurózy.

Důležité! Hlínu nelze ohřát a znovu použít. Nejvíce léčebné vlastnosti modré, zelené a červené hlíny. Před jílem byste měli materiál uchovávat pod přímým slunečním světlem ráno po dobu 2-3 hodin.

Gadgets na hlavě: k páru fialky, květy lipy, šalvěje, rašeliny, aby je položili na tkaninu tlusté vrstvy a položili obvaz na hlavu ve formě čepice. Uchovávejte 6-8 hodin.

Infuze: květy habr (2 lžíce) vařte s vroucí vodou (500 ml) a trváte na lázni po dobu 15 minut. Vezměte půl šálku po dobu 2-2,5 měsíců.

Infuze: květy gaštanu (2 lžíce - čerstvé, suché - 1 lžíci) nalít do vody - 200 ml. Přineste vaření a nechte vařit 8 hodin. Vezměte na krk během dne - 1-1,5 litru infuze.

Tinktura: Rovným dílem hmotnosti oregano zakořenit a Marin, křídlatky a arniky, přesličky a jmelí Veres a tymiánu, sladkého jetele, jetel, máta, meduňka, ginkgo biloba, Dioscorea, iniciála, Sophora. Vyplňte sběr (2 lžíce) alkoholem - 100 ml a trvá 21 dní. Vezměte tinkturu 30 dní, počínaje 3 kapkami.

Klíčenky z kukuřičného kukuřice by měl jíst až 3 lžíce. l, pití bylinný čaj z měsíčku a kořenových lesních jahod (3 lžíce..), a smil květiny lesních jahod (2 polévkové lžíce..), kořen Marjina -. 0,5 lžičky.. Kolekce je mletá a vařená 2 lžíce. l. s vroucí vodou.

Výživa a strava

S pomocí dobře zvolené stravy můžete zvýšit šanci na zotavení. Za prvé, výživa v rakovině mozku vylučuje sůl, produkty sodíku (sýry, zelí, celer, sušené ovoce, hořčice). Zahrňte do jídelníčku produkty draslíku, vápníku a hořčíku. Nemůžete jíst těžké potraviny a potraviny, které přispívají k plynatosti. Užitečná konzumace česneku - snižuje zhubnou transformaci v tkáňových buňkách. Výrobky obsahující omega-kyseliny (lněný olej a osivo, vlašské ořechy, mořské ryby) pomáhají bojovat proti nádorům mozku.

Kolik žije s mozkovým nádorem?

Po odstranění těchto nádorů je oligodendrogliom a ependymom, přežití na 5 let - 86 až 82% pro lidi ve věku 20-44 let, u pacientů 55-64 let - 69 až 48%. Prognóza po glioblastomu a jiných agresivních typů jsou následující: 14% u mladých lidí ve věku 20 až 44 let a 1% u pacientů ve věku 55 až 64 let.

Prevence rakoviny mozku

Po léčbě jsou pacienti odvezeni na výdejní účet v místě svého bydliště. Pravidelně se provádí opakovaná vyšetření v lékárně. Okamžitě po operaci se pacient vyšetří měsíc, pak 3 měsíce po první léčbě, pak 2 krát půl roku, pak jednou za rok. Při relapsu se postup opakuje.

Symptomy a příčiny rakoviny mozku

Symptomy a příčiny rakoviny mozku závisí na umístění nádoru. Nicméně, lékaři rozlišují a obecné příznaky. Navzdory tomu, že vědci provádějí četné studie mozku a povahu původu nádorů, nebyly dosud studovány všechny faktory, které by mohly vyvolat rozvoj onkologie. Některé z faktorů nebyly potvrzeny, zatímco jiné vyžadují další studium.

Symptomy rakoviny mozku

Rakovina mozku je diagnostikována u 2% všech ostatních maligních nádorů. Složitost tohoto onemocnění spočívá ve skutečnosti, že nelze odstranit nádor radikálně. Lékaři a chtěli by být schopni vyléčit lidi z této nemoci, ale když je diagnostikována, je spíše o zlepšení kvality lidského života než o účinném léčení.

Nádor v mozku může být benigní a maligní. V závislosti na typu může být vývoj nemoci odlišný. Takže s benigním nádorem se příznaky postupně rozvíjejí po několik let. Často se nemoc necítí a jeho symptomy se mohou objevit jako exacerbace.

U maligního nádoru na mozku se symptomy náhle projeví, mají výrazný charakter a rostou s vývojem onemocnění. Zpravidla se onemocnění projevuje formou mrtvice nebo jiného vaskulárního onemocnění, meningoencefalitidy nebo infekčního onemocnění.

Lékaři sdílejí příznaky rakoviny mozku v několika skupinách.

Typy příznaků v rakovině mozku

V medicíně je obvyklé izolovat ohnisko a obecné mozkové příznaky u maligního nádoru na mozku.

Ohniskové symptomy závisí na umístění nádoru. V závislosti na tom nádor postihuje různá centra mozku, což vysvětluje rozdíl v příznacích.

Lékaři upozorňují na následující příznaky:

 1. Amnézie. Ztráta paměti je častým příznakem, který může nastat u rakoviny mozku. Zjevuje se tím, že lidé zapomínají na důležité události, data, blízké osoby atd.
 2. Porušení řeči. Osoba může mít potíže při psaní, čtení a ústní projev může být porušena.
 3. Porucha citlivosti. Pacient může neadekvátně posoudit teplo, chlad, bolest, vlastní tělo.
 4. Osobní změny. Charakter člověka, osobnostní rysy se mohou změnit.
 5. Paralýza, paréza. Rakovina-indukovaná paralýza nebo pareze může být zaměňována za důsledek mrtvice.

Navíc může dojít k selhání hormonálního systému nebo k močení nebo defekce (proces může být obtížný nebo naopak nekontrolovaný).

Obecné mozkové příznaky

Tato skupina příznaků doprovází onemocnění, bez ohledu na to, v jaké oblasti mozku postihlo rakovinné zaměření. K čemu je taková symptomatologie? Lékaři ji spojují se zvýšeným intrakraniálním tlakem. Onkologie způsobuje tyto příznaky:

 1. Bolení hlavy. Ve většině případů se jedná o bolest hlavy - první znamení, které se objevuje na pozadí onkologie. Bolest je tak intenzivní, že běžné léky proti bolesti jsou slabé. Proto musíte přestat bolet silnějšími léky.
 2. Pocit nevolnosti. Nevolnost se objevuje kvůli dopadu centra rakoviny na určité centrum mozku. Někdy může být tak silná, že pacient musí užívat speciální léky k odstranění nepříjemného příznaku.
 3. Zvracení. Nevolnost často způsobuje a zvrací. Časté zvracení je však důsledkem porážky určitého centra. Obvykle není zvracení spojeno s konzumací jídla nebo kapaliny. Je zpravidla to, že je náhlé, velmi silné, že porazí kašnu. V tomto případě je nutné kontrolovat, že nedochází k dehydrataci, protože pacient spolu s zvracením ztrácí velký objem tekutiny. Často, aby se zabránilo dehydrataci a doplnění ztracené tekutiny, musí člověk užívat speciální léky.
 4. Porušení práce vestibulárního aparátu. Velmi často narušená koordinace pohybů, závrať. Když začnou závratě, pacienti si stěžují na hluk a zvonění v uších, poruchy sluchu.

Další skupina symptomů je duševní.

Duševní příznaky při rakovině

Na pozadí zvýšeného intrakraniálního tlaku, poruch oběhového a lymfatického odtoku, hypoxie, dystrofických procesů struktury mozkové kůry, intoxikace atd. Se mohou vyvinout také mentální symptomy.

Lékaři poukazují na následující příznaky:

 • narušení soustředění pozornosti;
 • ohromený stav;
 • porucha paměti;
 • snížení nebo nedostatek kritického postoje vůči sobě, jiným lidem, ke svému zdravotnímu stavu;
 • nedostatek iniciativy;
 • apatie, lhostejnost;
 • porušení asociativních procesů.

Onkologie je často doprovázena mentálními syndromy, které mají diagnostickou hodnotu.

Vztah mezi lokalizací nádoru a symptomatologií

Lékaři naznačují, že příznaky se mohou změnit nebo doplnit v závislosti na tom, v jaké oblasti mozku nádor zasáhl.

 1. Poranění čelního laloku. Existuje změna osobnosti a charakteru osoby. Pacient je pomalý, lhostejný ke všemu, inertní, intelekt a paměť trpí. Existují ostré nálady - od agresivity a vzrušení až po euforii a dobrou povahu. Osoba ztrácí kritický postoj vůči sobě a svému státu, stává se nepatrným a nešikovným (zejména pokud jde o moč, výkaly). Chování je divné.
 2. Porážka temporálního laloku. Osoba začíná halucinace - sluchová, chuťová, čichová.
 3. Porážka temporo-okcipitálního laloku. Pacient má vizuální halucinace.
 4. Porážka parietálního laloku. Muž si stěžuje na bolest v rukou a nohou.

Lékaři poukazují na to, že v počátečních stádiích vývoje onemocnění u pacientů se může objevit epileptický syndrom.

Příčiny rakoviny mozku

Navzdory skutečnosti, že lékaři provádějí hodně výzkumu mozku, stále ještě není úplně jasné, proč se onkologie mozku vyvíjí. Lékaři však poukazují na to, že příčiny rakoviny mozku mohou mít následující následky:

 1. Kraniocerebrální zranění. Mechanická expozice může způsobit rakovinu. Proto, pokud jde o poranění hlavy, je lepší vidět lékaře a v případě potřeby podstoupit vyšetření.
 2. Genetická predispozice (dědičnost). Lékaři se dosud nedařilo přesvědčit o vlivu genů na vývoj onkologického onemocnění mozku, ale vývoj v tomto směru probíhá.
 3. Špatná ekologie. Zejména faktorem, který způsobuje rakovinu mozku, je záření.
 4. Práce na škodlivé výrobě. Například karcinogeny zvyšují riziko rakoviny.

Podle lékařů tyto 4 faktory s největší pravděpodobností ovlivňují vývoj rakoviny mozku.

Faktory, jako jsou mobilní telefony, závislost na nikotinu a virové onemocnění, nezvyšují riziko vzniku maligního nádoru na mozku. Studie provedené lékaři neprokázaly vztah mezi těmito faktory a vývojem onemocnění.

Příčiny rakoviny mozku se tedy neliší od těch, které vyvolávají vývoj maligního nádoru v jiných částech lidského těla.

Co způsobuje rakovinu mozku?

Nádory mozku v závislosti na povaze růstu mutovaných tkání mohou být benigní nebo maligní. Tvorba patologie v mozkové tkáni, může být v důsledku primárního typu nezávislého rakoviny mozku nebo se vyvíjet jako metastatické léze, přičemž primárním místem je mutace v jiném orgánu těla.

Co způsobuje rakovinu mozku: příčiny vzniku nádorů mozku

Spolehlivá příčina, která spouští současný patologický proces, nebyla stanovena.

Rakovina mozku primárního původu je lokalizována přímo v mozkové tkáni nebo na periferii (membrány mozku). Tyto nádory vznikají z genetické mutace v DNA buňky, po níž jsou porušeny normální procesy růstu mozkové tkáně a dochází k nekontrolovanému a chaotickému rozdělení buněčných elementů. Časem se v této oblasti vytváří nádorový nádor, který se postupně zvětšuje.

Tvorba primárních ložisek mutace v mozku je spíše vzácný jev. Tyto zhoubné novotvary jsou klasifikovány podle typu postiženého primárního tkáně.

Metastatické poškození mozku je považováno za velmi časté onkologické onemocnění, které je důsledkem agresivního růstu primárního nádoru v jiných tkáních těla. Rakoviny, které způsobují rakovinu mozku: onkologie prsu, střev, ledvin a plic nejčastěji způsobuje metastázy mozku.

Co způsobuje rakovinu mozku: rizikové faktory

 • Věkové vlastnosti:

Podle statistik počet klinických případů maligních neoplasmů mozku stoupá přímo ve věku pacienta. Lidé starší 45 let jsou obzvláště náchylní k onkologickým onemocněním. Ve velmi vzácných případech se nádorové procesy mozkové tkáně vytvářejí v raném věku (meduloblastom, astrocytomy).

 • Vystavení záření:

Zůstat v oblasti radiační ozáření několikrát zvyšuje pravděpodobnost vzniku maligního novotvaru. Zdrojem vysoce aktivního radiačního záření může být zařízení radioterapie nebo důsledky antropogenní katastrofy (atomová exploze, nehody na jaderných reaktorech). Penetrace ionizačních paprsků v tělních tkáních způsobuje nevratné změny v buněčné DNA, což může vyvolat rakovinnou transformaci mozkové tkáně.

V některých průmyslových odvětvích (rafinace ropy, elektrotechnika, chemický průmysl) dochází ke zvýšenému lidskému kontaktu s agresivními látkami, které mohou v těle způsobit maligní procesy.

Přítomnost rakoviny centrálního nervového systému v jednom z přímých příbuzných významně zvyšuje riziko vývoje onkologie mozku.

 • Škodlivé návyky a zneužívání silných alkoholických nápojů:

Jak víte, tabák a alkohol mohou stimulovat zvýšení počtu genetických mutací, které spolu s dalšími rizikovými faktory mohou způsobit rakovinu.

Rakovina mozku: časté příznaky a diagnostika

 1. Zvýšení počtu bolestí hlavy, které na rozdíl od běžných migrénových bolestí hlavy mohou mít výrazný noční charakter nebo zvýšení s horizontální polohou pacienta.
 2. Spontánní nevolnost a zvracení, jejichž výskyt není spojen s otravou a intoxikací těla.
 3. U některých pacientů může dojít k abnormalitě ve fungování zraku v podobě zhoršeného vidění, zdvojnásobení nebo nedostatečného periferního vidění.
 4. Progrese růstu nádoru je zpravidla doprovázena poruchami hmatových pocitů a poruchami vestibulárního aparátu.
 5. Periodické poruchy řeči.
 6. V pozdních stádiích onemocnění mnoho pacientů zaznamenává zmatenost, prudkou ztrátu tělesné hmotnosti, anorexii, rychlou únavu a celkovou malátnost.

Diagnostiku mozkové patologie provádí neurolog, který během vyšetření zjistí stav smyslových orgánů a kvalitu neurogenních reflexů. Toto vyšetření umožňuje stanovit přibližnou lokalizaci patologického zaměření.

Druhá fáze procesu neurologické diagnostiky je zobrazování magnetickou rezonancí, což umožňuje získat grafický stav mozkové tkáně a existujících maligních novotvarů. Tato technika přesně ukazuje hranice a strukturu onkologie mozku.

Nejpřesnější způsob, jak určit typ a stupeň rakoviny, je biopsie. Tato studie bohužel může být provedena pouze v procesu okamžitého odstranění nádorové tkáně. Laboratorní studie biologického materiálu určuje histologický doplněk a stadium vývoje nádoru.

V mnoha případech se pacienti podrobí obecnému vyšetření těla paralelně k identifikaci možných primárních ložisek patologického procesu, který zahrnuje ultrazvukové vyšetření, radiografie, obecný krevní test.

Pacienti si musí pamatovat, že rakovina mozku v počátečních stádiích vývoje je přístupná k úplnému léčení, na rozdíl od pozdních stadií onkologie, kdy prognóza onemocnění je považována za nepříznivou.

První příznaky a příznaky, stadia a léčba rakoviny mozku

Rakovina mozku je nebezpečné onemocnění, které je těžké léčit a může vést ke smrti pacienta. Největší hrozba spočívá v jeho asymptomatickém průběhu - ve čtvrté fázi rakoviny mozku, u níž má pacient vážné příznaky onemocnění, špatně léčenou a prognóza takových pacientů je zklamáním.

V tomto případě jsou příznaky, s nimiž může pacient konzultovat lékaře, snadno zaměňovány s projevy jiných onemocnění. Tudíž bolesti hlavy, zvracení a závratě spojené se zrakovým postižením jsou charakteristické pro migrénu, hypertenzní krizi. Bolest v hlavě může být také způsobena osteochondrózou. Proto při léčbě rakoviny mozku závisí hodně na kvalifikaci lékaře, který je požádán o diagnostiku - bude schopen odhalit nebezpečné příznaky včas a provést nezbytné vyšetření, což pomůže identifikovat onkologický proces.

Nádory jsou klasifikovány podle tkání, ve kterých jejich růst začal. Takže nádory, které vyvstanou ze skořápky mozku, se nazývají menangiomy. Nádory, které vznikají v mozkové tkáni, jsou gangliony nebo astrocytomy, běžným názvem jsou neuroepiteliální nádory. Neurinom - maligní novotvary postihující skořápku lebečních nervů.

Gliomy představují 80% zhoubných nádorů mozku, meningiomy se také týkají běžných nádorů, vyskytují se u 35% případů primární rakoviny mozku.

Příčiny rakoviny mozku

Příčiny mozkových nádorů nebyly dostatečně studovány - u 5 až 10% onemocnění je vyvoláno dědičnými patologiemi genů, sekundární nádory vznikají při rozšíření metastáz v rakovině jiných orgánů.

Následující příčiny rakoviny mozku lze rozlišit:

Genetické nemoci jako je Gorlinův syndrom, Burnevilova nemoc, Lee-Fraumeniův syndrom, tuberkulózní skleróza a poruchy genu APC mohou způsobit rakovinu mozku.

Oslabený stav imunity, který lze pozorovat po transplantaci orgánů AIDS, zvyšuje pravděpodobnost rakoviny v mozku a dalších orgánech.

Rakovina mozku je častější u žen než u mužů. Výjimkou jsou meningiomy - neoplasmy arachnoidní membrány mozku. Rasa také hraje důležitou roli - kavkazští lidé častěji trpí onemocněním než zástupci jiných ras.

Dopad radiačních a karcinogenních látek nese rovněž onkogenní riziko a je rizikovým faktorem pro vývoj rakoviny mozku. Rizikovou skupinou jsou lidé, kteří se podílejí na škodlivé výrobě, například v průmyslové výrobě plastů.

Rakovina mozku je častější u dospělých, riziko vzniku maligních novotvarů se s věkem zvyšuje a onemocnění je obtížnější k léčbě. Děti mají také riziko vzniku rakoviny, ale typické lokalizace lokalizace nádorů jsou různé: například u dospělých rakovina často postihuje membrány mozku, zatímco u mladších pacientů trpí cerebellum nebo mozkovým kmenem. V 10% případů rakoviny mozku u dospělých působí nádor na pineální tělo a hypofýzu.

Sekundární nádory jsou důsledkem dalších onkologických procesů v těle - metastázy se dostávají do lebky přes oběhový systém a způsobují vznik maligního novotvaru v mozku. Takové nádory se často vyskytují u rakoviny prsu a jiných rakovin.

První známky rakoviny mozku

S nádorovými formacemi mozku existují dva typy příznaků: ohnisková a obecná cerebrální. Myšlení mozku je charakteristické pro všechny případy rakoviny mozku, zatímco fokální jsou závislé na místě lokalizace nádoru.

Ohniskové příznaky mohou být velmi rozmanité, jejich typ a závažnost závisí na oblasti mozku, která ovlivňuje nemoci a funkce, pro které reaguje - paměť, mluvení a psaní, počítání atd.

Mezi hlavní příznaky rakoviny mozku se vyznačují:

Částečné nebo úplné zhoršení pohyblivosti některých částí těla, porušení citlivosti končetin, zkreslené vnímání teploty a další vnější faktory;

Změny spojené s osobou - povaha změnou pacienta, mohou se lidé stanou popudlivý a podrážděný, nebo naopak příliš klidný a lhostejný ke všemu, který se používá k jeho péči. Letargie, apatie, lehkost při rozhodování o důležitých rozhodnutích, které ovlivňují život, impulzivní akce - to vše může být známkou duševních poruch, které se vyskytují u rakoviny mozku.

Ztráta kontroly nad funkcí močového měchýře, potíže s močením.

Pro všechny nádory mozku jsou časté příznaky spojené se zvýšeným intrakraniálním tlakem, stejně jako mechanický účinek nádorů na různých místech mozku:

Závrat, ztráta rovnováhy, pocit, že země vystupuje pod nohama - vznikají spontánně, jsou důležitým příznakem, který vyžaduje diagnostickou studii;

Bolest v hlavě - často tupá a praskání, ale může mít jiný charakter; obvykle se vyskytují ráno před prvním jídlem, stejně jako ve večerních hodinách nebo po psychoemotionálním stresu, zesílit fyzickou námahou;

Zvracení - objeví se ráno nebo se nekontrolovatelně objeví s náhlou změnou polohy hlavy. Může se objevit bez nevolnosti, nesouvisí s jídlem. Při intenzivním zvracení existuje riziko dehydratace, což způsobuje, že pacient užívá léky, které blokují stimulaci odpovídajících receptorů.

Další příznaky rakoviny mozku

Symptomy rakoviny mozku, které se objevují již v pozdějších fázích:

Částečná nebo úplná ztráta zraku "mouchí" před očima - symptom vyvolaný nádorovým tlakem na optický nerv, který může v případě, že nedojde k včasné léčbě, vést k jeho smrti. V takovém případě nebude možné obnovit vidění.

Posunutí nádoru sluchového nervu způsobuje u pacienta poruchu sluchu.

Epileptické záchvaty, které se náhle objevují u mladých lidí - nebezpečné znamení, které by se mělo okamžitě poradit s lékařem. Charakteristika druhého a pozdějšího stadia rakoviny mozku.

Hormonální poruchy jsou často pozorovány u adenomatózních nádorů žlázové tkáně, které jsou schopné produkovat hormony. Symptomatický v tomto případě může být nejrůznější, stejně jako u jiných onemocnění spojených s porušením hormonální rovnováhy.

Léze mozkového kmene jsou charakterizovány porušením funkce dýchání, polknutí, deformace vůně, chuti, vidění. Pro všechny závažnosti příznaků, které mohou významně snížit kvalitu života a učinit člověka nefunkční a závislé, může poškození mozku být nepatrné a neškodné. Ale i malé nádory v této oblasti mohou vést k vážným následkům, posunu v mozkových strukturách, což vyžaduje chirurgický zákrok.

Nádory v časové oblasti mozku se projevují jako vizuální a sluchové halucinace, neoplasmy v okcipitální oblasti jsou charakterizovány narušením barevného vnímání.

Diagnostika rakoviny mozku

Typy diagnózy rakoviny mozku zahrnují:

Osobní vyšetření lékaře. Při vstupním vyšetření, lékař požádá pacienta, aby provedl řadu úkolů, které umožňují identifikovat porucha koordinace, hmatové a motorické funkce: dotknout prsty k nosu se zavřenýma očima, trvat několik kroků rovně po točí kolem něj. Neuropatolog vyšetří reflex šlach.

MRI s kontrastem je předepsána za přítomnosti abnormalit, což umožňuje identifikovat rakovinu mozku v počáteční fázi, zjistit lokalizaci nádoru a vytvořit optimální plán léčby.

Punkce mozkové tkáně umožňuje určit přítomnost abnormálních buněk, stupeň změny tkáně, aby se zjistila fáze onkologického procesu. Tkáňová biopsie však není vždy možná kvůli obtížné lokalizaci nádoru, takže tato analýza se nejčastěji provádí s odstraněním maligních novotvarů.

Radiografie - umožňuje určit přítomnost a lokalizaci nádoru z krevních cév zobrazených na obrázku, u kterých je pacientovi předtím podáván kontrastní prostředek. Kraniografie umožňuje určit změny v kostní struktuře lebky, abnormální depozice vápníku vyvolané onkologickým procesem.

Po diagnostickém vyšetření lékař provede individuální léčebný režim.

Etapy rakoviny mozku

Vzhledem k téměř asymptomatickému průběhu onemocnění je obtížné přesně stanovit stupeň rakoviny, zejména proto, že přechod z jednoho stupně do druhého nastává rychle a neočekávaně. Zvláště se jedná o rakoviny v mozku. Přesně určit fázi onemocnění teprve po pitvě, takže sebemenší projevy nemoci je třeba zacházet opatrně, protože v prvních dnech - posledním stadiu rakoviny nejsou přístupné chirurgické léčbě, špatně reagující na léky a jinými terapiemi.

1 stádium rakoviny mozku

V první fázi rakoviny je postiženo malé množství buněk, chirurgická léčba je nejčastěji úspěšná s minimální pravděpodobností relapsu. Je však velmi obtížné zjistit onkogenezi v tomto stadiu - příznaky jsou typické pro řadu dalších onemocnění, proto je možné detekovat rakovinu pouze pomocí speciální diagnostiky. První fáze rakoviny je charakterizována slabostí a ospalostí, periodickými bolestmi hlavy a závratě. S takovými příznaky se zřídka konzultují s lékařem, neboť tyto příznaky připisují oslabení imunity způsobené změnou klimatu nebo chronickými nemocemi.

2 fáze rakoviny mozku

Přechod rakovinového procesu do druhého stupně je doprovázen růstem nádoru, který uchopuje blízké tkáně a začíná vytlačovat mozkové centrum. Mezi nebezpečné příznaky patří záchvaty a epileptické záchvaty. Pacient může navíc mít poruchy trávicího ústrojí - problémy s pohybem střev a pravidelným zvracením. V tomto stadiu je nádor stále použitelný, ale šance na úplné vytvrzení jsou sníženy.

3. fáze rakoviny mozku

Třetí fáze rakoviny mozku je charakterizována rychlým růstem nádoru, degenerace maligních buněk ovlivňuje zdravé tkáně, což prakticky znemožňuje operační odstranění nádoru. Nicméně, chirurgická léčba může poskytnout dobré výsledky, pokud je nádor umístěn ve temporálním laloku.

Symptomy třetí fázi rakoviny mozku - příznaky zesiluje druhý stupeň, sluch, zrak a řeč stále zřetelnější, pacienti mají problémy s výběrem „vzpomínání“ slova, že je těžké se soustředit, rozptýlené pozornost a paměť narušena. Končetiny jsou znecitlivěné, v nich je cítit brnění, pohyblivost paží a nohou je narušena. Ve svislé poloze a při chůzi je prakticky nemožné udržet rovnováhu v důsledku porušení funkce vestibulárního aparátu. Charakteristickým příznakem třetího stupně je horizontální nystagmus - pacientovi je pozorován běh žáků, i když hlava zůstává nepohyblivá, samotný pacient si toho nevšimne.

4 fáze rakoviny mozku

Ve čtvrté fázi rakoviny se chirurgická léčba neprovádí, protože nádor postihuje životně důležité části mozku. Používají se paliativní metody, radioterapie, léčba zaměřená na snížení utrpení pacienta pomocí silných léků proti bolesti. Prognóza je zklamáním, ale hodně závisí na stavu imunitního systému pacienta a jeho emocionálním stavu. Příznaky rakoviny mozku v tomto stadiu jsou spojeny se ztrátou základních životních funkcí, když se maligní proces šíří do odpovídajících částí mozku. S nízkou účinností léčby se pacient dostane do kómatu, ze kterého už neopustí.

Kolik žije s rakovinou mozku?

Předpovědět vývoj onemocnění a posouzení zdravotního stavu pacientů s rakovinou mozku používají koncept "pětiletého přežití". Lidé, u kterých byla diagnostikována onemocnění bez ohledu na průběh léčby, které podstoupily, jsou hodnoceny. Někteří pacienti po úspěšné terapii žijí déle než pět let, jiní jsou nuceni neustále podstupovat léčebné postupy.

V průměru je míra přežití pacientů s novotvary v mozku 35%. U maligních nádorů mozku, z nichž většina jsou gliomy, je přežití přibližně 5%.

Léčba rakoviny mozku

Léčba rakoviny mozku vyžaduje interakci odborníků různých profilů - onkologa, terapeuta, neurologa, neurochirurga, radiologa a rehabilitologa. Diagnóza onemocnění obvykle začíná návštěvou terapeuta nebo neurologa, odkud je pacient odkázán na další odborníky k dalšímu vyšetření.

Další léčebný plán závisí na věku pacienta (terapie nádorových onemocnění v mladší věkové skupině 0-19 let, průměrné a starší se liší). Navíc při přípravě léčebného postupu je třeba vzít v úvahu celkové zdraví pacienta, typ nádoru a jeho umístění.

Při léčbě onkogenních novotvarů mozku se používají radioterapie, radioterapie a chirurgická intervence. Nejspolehlivější metodou je chirurgický zákrok k odstranění nádoru, ale není vždy možné vzhledem k obtížnému umístění onkogeneze. Chirurgický zákrok je zřídka provádí ve třetí a čtvrté fázi rakoviny, protože to znamená velké riziko a nedává požadovaný výsledek - v tomto stádiu onemocnění nádor postihuje životně důležité části mozku, je hluboce zakořeněná ve zdravé tkáni a její úplné odstranění nemožné.

Chirurgická léčba

Chirurgické odstranění novotvaru je účinným způsobem léčby rakoviny mozku v počátečních stádiích, zejména pokud jde o benigní nádory. Operační intervence se v tomto případě liší od kavitárních operací, kdy chirurg může zachytit část okolních tkání, aby zabránil šíření onkologického procesu.

Při práci na mozku je třeba dodržet maximální přesnost - další milimetr tkání poškozených při chirurgických manipulacích může stát člověku životně důležitou funkci. Proto v terminálních stadiích rakoviny není chirurgická léčba neúčinná - odstranění nádoru je zcela nemožné, patologický proces se dále rozšiřuje. Paliativní techniky mohou snížit tlak, který působí nádor na sousední oblasti, a léčba léky, radio a chemoterapie zpomalují růst nádoru.

V prvním a druhém stadiu rakoviny, kdy se odstraní benigní nádor, jsou symptomy onemocnění zcela vyloučeny. Proto s včasnou diagnózou jsou předpovědi pacienta příznivé. Když je tumor obtížně přístupný, chirurgický zákrok vyžaduje další studie, aby přesně určila lokalizaci novotvaru. Chcete-li klasifikovat nádor a určit stádium rakoviny, provede lékař biopsii tkáně.

Pro snížení poškození tkání, ke kterému může dojít během operace, se používají moderní techniky - stereostatická radiochirurgie. Jedná se o operaci, při níž je poskytována vysoce přesná dodávka záření gama nebo rentgenového záření ve vysokých dávkách, aby se zničil nádor. V tomto případě jsou zdravé tkáně minimálně postiženy nebo zůstávají nedotčeny. Možnost použití této techniky závisí na umístění a velikosti nádoru. Taková léčba je pro pacienta nejméně traumatickou, zkracuje dobu rehabilitace a minimalizuje riziko komplikací po operaci.

Konzervativní nebo léková terapie se provádí před operací a zahrnuje:

Antikonvulsivum - snižuje příznaky druhého a pozdějšího stadia rakoviny, snižuje pravděpodobnost epileptického záchvatu;

Steroidní protizánětlivé léky této skupiny zmírňují otok nádorového tkáně, což snižuje mechanický tlak na zdravých oblastech; společným prostředkem je dexamethason;

Chcete-li snížit intrakraniální tlak může být nutné, aby zkrat operaci, jejímž účelem - odebrání přebytečného mozkomíšní mok, zatahování, které brání v důsledku stlačení nádoru likéru toků. Odvození tekutiny skrze katetr během ventriculo-peritoneální shunt - přes plastové trubky připojené k postranní komory dutiny břišní.

Radiační terapie

Radiační léčba rakovinových nádorů se používá ve dvou případech: pokud je pacient kontraindikován pro stav chirurgického zákroku ve zdravotnictví nebo po odstranění nádoru, aby se zabránilo relapsu. Chirurgické odstranění novotvaru je v pokročilých stádiích rakoviny mozku neúčinné, pak se jako hlavní metoda léčby používá radioterapie. Přítomnost souběžných chronických onemocnění, patologie kardiovaskulárního systému může být kontraindikací pro chirurgickou intervenci. V jiných případech může být ozařovací terapie použita k zabíjení abnormálních buněk, které mohou vyvolat onkologický proces poté, co byl nádor chirurgicky odstraněn.

Dávka ozařování je předepisována odborníkem individuálně, účinek je prováděn místně, aby se minimalizovalo poškození okolních tkání. Pro radioterapii je důležité zvážit typ nádoru, jeho polohu a velikost léze. Používají se dva způsoby radioterapie:

Brachyterapie - probíhá během hospitalizace; V tkáni tvorby nádorů se zavádí radioaktivní látka, která ji ničí zevnitř. Dávka vstřikovaného zrna se vypočítá tak, aby byl nádor zničen, ale zdravé tkáně jsou neporušené.

Externí radiační terapie se provádí v průběhu několika týdnů, během nichž se pacient několikrát ozáří vysokými dávkami radiace. Zasedání se konají pět dní v týdnu, můžete navštívit nemocnici pouze v určený čas, pak se pacient vrátí domů.

Chemoterapie

Chemoterapie se nepoužívá jako hlavní metoda léčby rakoviny, protože její dopad se netýká pouze nádorové tkáně, ale ovlivňuje celý organismus. Plán léčby provádí lékař, včetně léků určité skupiny - antimetabolity, léky alkylační skupiny, syntetické antibiotika atd. Léčba se provádí v průběhu několika cyklů, mezi kterými je třeba pozastavit. Přípravky jsou podávány orálně nebo injektovány přes výtokový roztok. Po třech až čtyřech cyklech se vyhodnotí účinnost léčby.

Riziko chemoterapie spočívá v jeho negativním působení na orgány hematopoézy a epitelu zažívacího traktu.

Endoskopická léčba

Endoskopická chirurgická intervence je méně traumatická než tradiční neurochirurgické metody, protože se provádí pomocí speciálních zařízení bez širokých řezů. Během rutinní operace na mozku se dosáhne přístupu trepanací, během kterého se otevře lebka, což dále traumatizuje pacienta a prodlužuje dobu rehabilitace. Endoskopické metody minimalizují poškození nervů a nejmenších krevních cév, což je zvláště důležité při práci s mozkovou tkání. Takže endoskopické operace se používají k léčbě hydrocefalů u dětí způsobené stagnací tekutin v komorách mozku, taková operace se nazývá ventruloskopie. Adenom hypofýzy lze také odstranit endoskopickými metodami zavedením endoskopických nástrojů nosní transnasální endoskopií.

Endoskopická chirurgie se také používá v případech kraniocerebrálního traumatu, odstranění cyst a hematomů.

Je možné vyléčit rakovinu mozku?

Brain Oncology - nejtěžší léčit, protože nervových buněk mozkových hemisfér a spojení mezi nimi závisí na kvalitě zpracování příchozích a odchozích informací od osoby. Jednoduše řečeno, pokusit se zničit rakovinové buňky, je snadné ublížit zdravým, a když se nacházejí v mozku, znamená to velké riziko ztráty paměti, inteligence, komunikace mezi různými orgány a svaly.

Proto neurosurgeons vynikají tím, že rozvíjí nové metody mikroskopické intervence ke snížení tohoto rizika, a do té doby, japonští vědci zjistili, alternativní způsoby léčení rakoviny a dalších nemocí. V Japonsku je kontrola kvality lékařské péče na velmi vysoké úrovni, takže každá léčba je podrobena důkladnému testování.

Alternativní medicína v Japonsku - není způsob, jak profitovat z důvěřivých a naivních pacientů v bezvýchodné situaci, ale pokus dokázat v praxi, že všechny skvělé - jednoduché, a dokonce i složité onemocnění mohou být překonány za pomoci lidských zdrojů organismu.

Již před deseti lety v Japonsku byly zahájeny testy působení atomového vodíku na lidskou bytost s cílem vytvořit univerzální zdravotnické zařízení. V roce 2011 zahájil Ústav pro výzkum rakoviny města Osaka experimenty, které potvrdily vysokou účinnost terapeutického účinku vodíku v různých onemocněních, včetně rakovinných lézí mozku a dokonce metastáz.

Samozřejmě, že rychlost zpracování atomárního vodíku nelze srovnávat s operací, ale jako výsledek pokusů, vědci zjistili, že v průběhu 5 měsíců pravidelných postupů nádoru v mozku, může být snížena na malé velikosti a zcela odstranit v budoucnosti, jak je uvedeno graficky znázorněn pomocí X-ray a magnetickou rezonancí.

Tato technologie, pro které je léčba založena na sovětské experimentální metody léčení virových a bakteriálních onemocnění, ohřevem tělesa na teplotu 41-42 stupňů, aby se izoloval konkrétní protein tepelného šoku (Engl. Proteinu tepelného šoku), který pomáhá najít T lymfocytů s rakovinou zabijáci a další změny v těle. Významnou nevýhodou tohoto způsobu, které, protože všechny práce byla zastavena - vysoké riziko denaturace životně důležitých proteinů. Japonci používají nejen teplé vody, ale i atomový vodík, který se uvolňuje v průběhu elektrolýzy vody.

Spojením tzv. "Aktivního vodíku" s umělou hypertermií je možné ohřívat tělo pacienta na 41,5-41,9 stupňů bez jakýchkoliv zdravotních následků. Kromě toho může být tento postup proveden u staršího pacienta, na rozdíl od sovětské topné lázně. To je velmi důležité, jelikož většina pacientů s onkologií jsou přesně lidé ve věku.

Přístroj, vyrobený pro tento postup v Japonsku, je pohodlná židle, uzavřená ve vysoké koupelně. Pacient sedí v křesle, do lázně se vtahuje voda s ORP -560 mV. Voda se postupně zahřívá. V závislosti na závažnosti nádoru, věku a dalších parametrech je pacientovi přidělen čas pobytu v takové komoře (až 20 minut).

Tento druh dovolené je v současné době k dispozici pouze v japonštině na specializovanou kliniku, takže zde stojí za zmínku speciální lázeňské kapsle, které aktivují vodu dát -150-200 mV a obnovit zdraví svého těla v domácnosti.

O Nás

Onkologie ženských pohlavních orgánů může být rozdělena do dvou skupin: benigní a maligní. Studie onkologických příznaků ženskou cestou je nutno mít na paměti, že tento pojem zahrnuje nejen rakovinu, ale i jiné nádory, které nejsou schopné šíření těla a vytvářet nové nádory, ale také vyžadují včasnou diagnózu a léčbu.