Metastázy v kostech. Životnost

Metastázy v kostech jsou nepříjemnou a život ohrožující situací, ale to není konečný verdikt.

Při včasné detekci metastáz se zvyšují šance pacienta na udržení života a možnost plného fungování.

Rakovinné metastázy v kosti jsou komplikacemi rakoviny. Po diagnostice má patologie poslední fázi. Pokud je onemocnění v zanedbatelné podobě, když jsou metastázy hluboko v kostech, očekává se její délka života v rozmezí několika měsíců až jednoho roku.

Odborníci říkají, že ve většině případů se kostní kostní metastázy tvoří v důsledku rakovinného růstu trávicího systému, děložního hrdla, vaječníků a měkkých tkání.

Procesem metastázy je průnik rakovinných buněk a dosažení jakýchkoli orgánů a tkání, včetně kostí, v zásobování krví (lymfatické cévy).

Symptomy metastáz v kostech

V prvních fázích dochází k vývoji sekundárních kostních nádorů bez zjevných příznaků. Ale v průběhu času se objeví následující příznaky:

 • hyperkalcémie;
 • sklon k patologickým zlomeninám;
 • spinální komprese.

Hyperkalcémie je nebezpečná komplikace, která se vyskytuje u přibližně 40% pacientů s kostními metastázami. Tento stav může vzniknout v důsledku zvýšené aktivity osteoklastů, které zvyšují hladinu vápníku v krvi a v důsledku toho způsobují abnormální zvýšení vylučovacích schopností ledvin.

Kromě hyperkalcémie se může vyvinout hyperkalciurie a dochází k reverzní absorpci kapaliny a sodíku, což vede k polyurie.

Kvůli takovým změnám má pacient narušení činnosti mnohých orgánů a systémů:

 • Nervový systém. V neurosystémové aktivitě jsou známky zaznamenány ve formě inhibice a duševní poruchy, stejně jako zmatek v mysli.
 • Kardiovaskulární. Výskyt arytmií a nízkého krevního tlaku, snížení srdeční frekvence a zvýšené riziko zástavy srdce.
 • Trávicí systém. Nevolnost, zvracení, střevní obstrukce, nedostatek chuti k jídlu jsou pozorovány.

V případě kostních metastáz a destrukce větší poloviny kortikální vrstvy se vytvářejí patologické zlomeniny. Obvykle se vyskytují v kostní tkáni páteře a stehenní kosti. Zlomeniny se mohou objevit i v mírně traumatizovaných situacích, například s neohrabaným zatáčením nebo slabým nárazem.

Ve většině případů se takové zlomeniny vytvářejí bez zřejmé příčiny. V patologických kosti jsou lomová fragmenty posunuty, což vede k narušení funkční končetiny (v případě, že lom lokalizace na dlouhém trubkovém kostí) a neurologické poruchy (v případě umístění v páteřní strukturou). To vše významně ovlivňuje kvalitu života pacienta.

Při mačkání nádor je pozorován takové příznaky: zvyšující se bolest, slabost ve svalech, smyslové poruchy, dysfunkce orgánů pánevní lokalizace, paralýza (v pozdějších fázích).

Pokud metastázy pronikají do vertebrálních tkání, pak pacienti někdy vykazují kompresi páteře. Podobný jev se vyskytuje u metastáz v hrudních obratlích. Poruchy vyvolané kompresí se mohou rychle rozvinout (pokud je kost nebo její fragment vytlačen) nebo postupně (s metastázou).

Známky komprese se náhle objeví. Pokud se tato symptomologie objeví v počáteční fázi vývoje, pak je možná reverzibilita (ve většině případů částečná). Pokud nebudete působit kompresí, paralýza bude nevratná.

Diagnostika

Pro diagnostiku se používají různé metody výzkumu:

 • Radiografie je nejjednodušší a nejvíce přístupná diagnostická metoda. Hlavní nevýhodou použití rentgenových paprsků je nemožnost detekce patologie v první fázi.
 • Počítačová tomografie je metoda, při které odborník získává informace o rozsahu a omezení poškození kosti prostřednictvím digitálního zpracování.
 • Magnetické rezonanční zobrazování je ozařování pomocí radiologických vln, kdy je objem poškození kostních tkání určován metastázami.
 • Scintigrafie je studie, která umožňuje zjistit lokalizaci metastáz.
 • Biopsie s následným histologickým vyšetřením je metoda, díky níž je možné určit, zda kostní tkáň patří určitému typu. Díky této studii je provedena přesná diagnóza.

Léčba metastáz v kostech

Pokud je léčba metastáz provedena včas, pak se maligní ložiska tvoří méně často, což zvyšuje míru přežití pacienta.

Také, kostních komplikací, které se projevují bolest, patologické fraktury, komprese míchy a hyperkalcemii, jsou méně časté, a život pacienta se stává mnohem jednodušší, což je významný úspěch.

Systémová farmakoterapie zahrnuje protinádorovou léčbu (použití imunoterapie a hormonální terapie) a udržovací terapii (použití bisfosfonátů a analgetik). Dále je možné lokální léčbu radiační terapií, chirurgickým zákrokem, radiofrekvenční ablací a cementovými plasty.

Taktika léčby pacientů s kostními metastázami se určuje individuálně. Výběr závisí na průběhu onemocnění, věku pacienta a lokalizaci metastáz.

Léčba bisfosfonátovými přípravky

Bisfosfonáty jsou léky, které zabraňují ztrátě kostní tkáně. Jsou určeny k potlačení aktivity osteoklastů a zabraňují destrukci kostí.

V místě sekundární malignity absorbují osteoklastní buňky bisfosfonáty, které zastavují nebo zpomalují činnost maligních buněk. Také bisfosfonáty brání syntéze osteoklastů.

Bisfosfonáty jsou rozděleny do dvou skupin. První skupina obsahuje dusíkatou sloučeninu a je nejúčinnější ve vztahu k metastatickým novotvarům (přípravky: Ibandrotan, Alendronate, Pamidronate). Druhá skupina neobsahuje dusík a má méně terapeutického účinku (drogy: Clodronate, Tidronate).

Prognóza a délka života

Odborníci určují výskyt metastáz v kostním systému u pacientů s nádorovými nádory podle něj:

 1. Při onkologii plic se objevují metastázy ve 30-40% případů, přežití je asi půl roku;
 2. Při onkologii prsu se tvoří metastázy v 60-70% případů, přežití po metastatické detekci je od jednoho a půl do dvou let;
 3. U onkologie prostaty se výskyt metastáz pohybuje mezi 50-70% případů a míra přežití je asi tři roky.
 4. U onkologických onemocnění je výskyt metastáz 20-25%, přežití je přibližně jeden rok;
 5. Při onkologii štítné žlázy v 60-70% případů je meridián přežití čtyři roky;
 6. U melanomu je tvorba metastáz 15-45%, míra přežití není delší než šest měsíců.

Prevence

Hlavním bodem prevence tohoto onemocnění je včasná diagnostika primárního novotvaru. To vám umožní zahájit léčbu včas a zastavit proces reprodukce maligních buněk a porážku jiných systémů a orgánů.

Důležitou roli hraje správná volba léčby, která je zaměřena na ničení rakovinových ohnisek a zvýšení odolnosti těla před onemocněním.

Aby se snížilo riziko vývoje metastáz v kostech, měly by být přísně dodržovány všechny doporučení lékaře týkající se fyzické aktivity, stravy, léků apod.

Metastázy v kostech představují vážnou komplikaci onkologie doprovázené nepříjemnými příznaky. Včasná diagnostika zvyšuje kvalitu a dlouhou životnost pacienta.

Jak zjistit a jak léčit metastázy v kostech?

Jednou z komplikací rakoviny jsou metastázy, které se mohou rozšířit na měkké tkáně a vzdálené orgány.

Metastáza se vyskytuje v kostech. Ve skutečnosti jsou kostní metastázy sekundární rakoviny kostní tkáně, které jsou výsledkem přenosu atypických buněk z hlavního zaměření do krve a lymfatického toku.

Obvykle se objevují kostní metastázy již v posledních stadiích onkologické diagnostiky. Navíc asi 80% případů kostních metastáz se vyskytuje na pozadí rakoviny prsu a prostaty. Takové formace se projevují silnou bolestí, častými zlomeninami a hyperkalcémií.

Příčiny

Ve většině případů, metastázy v kostní struktuře vyskytuje v plicní a ledvin, a molochnozhelezistom rakoviny prostaty, ovariální malignity a struktur gastrointestinálního traktu, chlamydie, sarkomy a lymfomů.

Metastázoval v kostním tkáni a dalších maligních novotvarů, mnohem méně často.

Když je člověk zdravý, pak se jeho kostní tkáň neustále aktualizuje. Obecně se kostní struktury vyznačují procesy resorpce, přestavby a tvorby kostí. Tyto procesy se provádějí v důsledku buněčné aktivity osteoblastů a osteoklastů. Tyto buněčné struktury jsou odpovědné za tvorbu, absorpci a destrukci kostní tkáně.

Pokud atypické buňky pronikají do kostních struktur, dochází k fungování kostí. Zdravé buňky jsou přemístěny, dochází k narušení procesů interakce osteoblastů s osteoklasty, což vede k oddělení jejich aktivity.

S rakovinou prsu

Metastáza v kostních strukturách u rakoviny prsu je lymfatická a hematogenní. Tato lokalizace metastáz v rakovině prsu je běžná.

Rakovina s takovými metastázami je poznamenána těžkou bolestivostí a nadměrnou tendencí k patologickým zlomeninám, zejména v hrudních a pánvových kostech.

V závislosti na typu aktivace buněk rozlišují onkologové několik typů kostních metastáz:

 1. Osteoplastika - spojené s vytvořením tuleňů na kostech;
 2. Osteolytika - při převládající destrukci kostních struktur.

Čisté typy v lékařské praxi jsou poměrně vzácné, jejich smíšené formy jsou častěji odhaleny.

Symptomy metastáz v kostech

Nejprve se objevují asymptomaticky sekundární nádory kostí, ale s vývojem nádorového procesu vzniká definitivní klinický obraz:

 • Přítomnost hyperkalcémie;
 • Náchylnost k patologickým zlomeninám;
 • Přítomnost komprese mozkomíšního moku.

Hyperkalcemie je život ohrožující komplikace, která se vyskytuje u přibližně 30-40% pacientů s rakovinou s metastázami kostí.

Podobná situace vyplývá z nadměrné aktivity osteoklastů, což vede ke zvýšení hladiny vápníku v krvi, což způsobuje patologické zvýšení vylučovacích schopností ledvin.

Výsledkem je, že u pacientů s nádorovým onemocněním s metastatickými ložisky v kostech se vedle hyperkalcémie vyvine hyperkalciurie, je narušena reverzní absorpce kapaliny a sodíku vedoucí k polyurie.

V důsledku těchto změn dochází k narušení aktivit mnoha systémů a orgánů u pacientů s rakovinou:

 1. V neurosystémové aktivitě jsou zaznamenány příznaky, jako jsou inhibice a duševní poruchy, zmatek v mysli a afektivní poruchy;
 2. V kardiovaskulární aktivitě se vyskytují abnormality, jako jsou arytmie a nízký krevní tlak, pokles srdeční frekvence, zatímco riziko zástavy srdce je vysoké.
 3. Obličky jsou postiženy nefrokalcinózou a polyurií;
 4. V gastrointestinální oblasti se vyskytuje syndrom zvracení na zvracení, častá zácpa a nedostatek chuti k jídlu, obstrukce střev nebo pankreatitida.

Pokud kostní metastázy narušují více než polovinu kortikální vrstvy, objeví se patologické zlomeniny. Obvykle se vyskytují v kostních tkáních páteře (bederní nebo hrudní oblasti) a stehenní kosti. Zlomeniny se mohou objevit i při malých traumatických situacích, jako je neohrabaný obrat nebo slabý úder.

Často se takové zlomeniny objevují bez viditelné vnější příčiny. V patologických zlomeniny kosti fragmentů ofsetových může dojít, což vede k funkční končetiny snížení hodnoty (v případě, že zlomenina je lokalizován na dlouhém trubkovém kosti) a neurologických poruch (v případě, že zlomenina je lokalizována na obratlovcích struktur), což výrazně zhoršuje kvalitu života pacientů s rakovinou.

Rostoucí fragmenty nádorů a kostí mohou stlačit sousední tkáně.

Při stlačení nádoru u pacientů s rakovinou jsou rostoucí bolesti, obavy o slabosti svalových tkání, vykazující známky zhoršení citlivosti a v konečné fázi orgánovou dysfunkcí dojít pánevní lokalizaci a paralýzu.

Pokud jsou metastázy pozorovány ve vertebrálních tkáních, onkologicky pacienti někdy trpí spinální kompresí. Obvykle se objevuje podobný jev, když metastazuje na hrudní obratle. Poruchy způsobené stlačením se mohou postupně rozvíjet (pokud jsou metastázy vymačkány) nebo akutní (když je kosti stlačena nebo její fragment).

Symptomatická komprese nastává náhle. Pokud je taková známka odhalena v počáteční fázi, pak je její reverzibilita (alespoň částečná) zcela možná. Pokud je komprese neaktivní, paralýza se stává nevratným.

Jak zjistit metastázy v kostech?

Nejintenzivnější diagnostickou metodou pro detekci kostních metastáz je skeletální scintigrafie, která umožňuje přesně určit prevalenci a stupeň metastázy.

Takový postup je schopen nalézt metastázy v jakékoliv části lidského skeletu. Navíc detekce šíření nádorových buněk je možná v nejranějším stádiu, kdy se zřejmé porušení kostních struktur právě začíná.

Pomocí rentgenového vyšetření lze metastázu kostí detekovat pouze ve stadiu dostatečné zralosti sekundární formace, když je již zhruba polovina kostní hmoty zničena.

Foto metastáz v kyčelních kostech na rentgenovém snímku

Taková diagnóza však umožňuje odlišit určitý typ metastatické formace. Světlé bílé skvrny mluví o blastických metastázách a šedobílá barva skvrn ukazuje lytický typ metastáz.

Radioaktivní diagnostika nebo osteoscintigrafie se provádí za použití radiofarmaku Rezoscan, který se pacientovi onkologicky podává asi několik hodin před vyšetřením.

Také diagnostika může zahrnovat CT nebo MRI, odhalující markery v moči, krevní testy a tak dále. Pokud metastázy zjištěny v lebečních kostí, že onkologové doporučujeme pečlivě zkoumat všechny orgány, aby se vyloučila možnost porážky.

Jsou léčeni?

Metastáza v kraniálních kostech se pozoruje hlavně u karcinomu ledvin nebo štítné žlázy a jejich léčba může být prováděna různými způsoby:

 • Chirurgické intervence jsou prováděny s paliativní terapií a jsou nezbytné pro všechny druhy komplikací (komprese, zlomeniny apod.). Po operaci se eliminuje syndrom bolesti, obnoví se funkce kostní dřeně nebo končetiny atd.
 • Radiační a chemoterapie s metastázami kostí se používá v komplexní konzervativní léčbě, stejně jako v předoperačním nebo pooperačním období. Tyto techniky mohou zničit rakovinné buňky a zabránit jejich šíření.
 • Léčba bisfosfonáty. Tyto léky zpomalují procesy poruch v kostních strukturách.
 • Radiofarmaka při podávání vedou ke zničení aktivních onkocytů.
 • Imunoterapie zahrnuje použití zvláštních prostředků ke zvýšení odolnosti těla tak, aby imunitní systém odolal šíření nádoru v celém těle.

Video o přípravcích na léčbu metastáz v kostech:

Léčba bisfosfonátovými přípravky

Bisfosfonáty jsou léky, které zabraňují ztrátě kostní tkáně. Jsou určeny k potlačení aktivity osteoklastů ak předcházení zničení kostí.

V místě růstu sekundárního nádoru jsou bisfosfonáty absorbovány osteoklastními buňkami, což zpomaluje nebo zastavuje jejich aktivitu. Kromě toho použití bisfosfonátů zabraňuje syntéze osteoklastů, které se stanou časně umírajícími nebo samovyrábějícími.

Bisfosfonáty jsou rozděleny do dvou skupin. Jedna skupina léčiv obsahuje sloučeniny dusíku a je účinnější proti metastatickým nádorům. Mezi ně patří léky, jako je Ibandronát, Alendronát, Pamidronát atd. Druhá skupina nemá dusík, například Clodronate, Tidronate atd. Tyto léky mají menší terapeutický účinek.

Prognóza a délka života

Konečné předpovědi závisí na lokalizaci primárních typů rakoviny.

 1. Pokud by se z rakoviny plic vytvořily kostní metastázy, bude pacient žít asi šest měsíců.
 2. Pokud je primární zaměření umístěno v prostatu, předpokládaná délka života bude v pořadí 1-3 roky.
 3. Pokud je zdrojem metastáz v kostní struktuře rakovina prsu, předpokládaná délka života bude asi 1,5-2 let.
 4. Rakovina ledvin s metastázami kostí opouští onkologa asi rok života.
 5. U melanomu s kostními metastázami nebude délka života delší než šest měsíců.
 6. Při rakovině štítné žlázy, která se rozšiřuje do kostní tkáně, bude délka života řádově 4 roky.

Kostní metastázy jsou extrémně nebezpečné. Je-li to včas identifikováno, pak je pravděpodobné, že pro onkologického pacienta bude zachráněn život.

Očekávaná délka života pacienta s metastázami v kostech

Odborníci zjistili, že kostní tkáň je jednou z nejvíce citlivých struktur lidského těla na nádorové onemocnění. Nejčastěji se jedná o sekundární poškození, metastázu. Soudit naděje dožití při kostními metastázami obtížné - je nutné vzít v úvahu mnoho faktorů, které přispívají, například věk pacientů s nádorovým onemocněním, celkový počet sekundárních ohnisek rakoviny. Nejčastěji však prognóza je nepříznivá.

Příčiny vzniku metastáz

Prakticky s každým zhoubným novotvarem se rakovinné buňky pohybují do kostních struktur. Důvodem tohoto procesu je jejich poměrně dobré zásobení krví. Nicméně, ne všechny kosti jsou náchylné k tvorbě rakovinných ložisek stejně. Nejčastěji se to týká pouze největších. Koneckonců, čím větší kosti, tím více živin se dostane do cévní lůžka.

Rakovinová buňka z primárního nádoru může vyjít pouze tehdy, pokud dosáhne své zralosti a začne uvolňovat metastázy - to je fáze 3b-4 oncoprocess. V tomto kontextu jsou obranné prostředky lidského těla již tak podkopané, že obranné buňky již nejsou schopny zvládnout patologický proces.

Výrazně zkracuje život pacienta a nedostatečnou adekvátní komplexní protinádorovou léčbu. Pokud existuje mnoho metastáz v kostních strukturách, nestačí pouze jedna z metod - chemoterapie, radiační terapie - by měli jednat v komplexu.

Symptomy metastáz a dlouhověkost s nimi

Kromě hlavních klinických projevů - roste v intenzitě a trvání bolesti impulsů, omezenou schopností pohybu a orientace v zasažené oblasti těla zaměření rakoviny, u pacientů s nádorovým onemocněním jsou další příznaky svědčící sekundárních procesů tvorby nádoru.

Patogeneze kostní metastázy a prognózou očekávané délky života se budou lišit - záleží na lokalizaci rakoviny, struktuře a fázi onkoprotsessa:

 • Když diagnostikuje rakovinu ledvinových buněk, metastáza ke kosti se projeví bolestivými impulsy v oblasti, kde je nádor postižený nádorem promítán. Pokud patologický proces vedl k lomu a stlačení míšních nervů, je životní cesta člověka výrazně zkrácena.
 • Porážka struktur rakoviny plic je často komplikována kostními metastázami, zejména v hrudní části páteře, stejně jako žebra, lebky a pánve. Zvláštní nebezpečí spočívá v tom, že primární symptomatologie nejčastěji chybí a bolestivé impulsy vyvstávají dokonce i s obrovskými rozměry ohnisek. Charakteristickou pro tuto formu rakoviny je stav hyperkalcémie, který je doprovázen výraznou suchostí v ústech, nevolností, zvracením, polyurií.
 • Rakovinové léze prsní tkáně často způsobují komplikace ve formě metastáz k různým kostním oblastem - od páteřních elementů po lebku a dolní končetiny. Chcete-li žít s takovou podmínkou, může člověk ještě několik měsíců, méně často let, ale kvalita života je výrazně snížena - člověk se obává o neustálé bolesti, závažné slabosti, nedostatku chuti k jídlu, významné ztráty hmotnosti.
 • V mužské části lidstva je jedním z nejběžnějších variant rakoviny maligní novotvar v prostatických tkáních. Vedle potíží s vyprázdněním močového měchýře a sexuální dysfunkcí se objeví metastázy v pánevní kosti a lumbosakrální oblasti páteře. To je doprovázeno syndromem intenzivní bolesti.

Chcete-li sestavit úplný obrázek o tom, co se děje v těle pacienta s rakovinou, doporučuje se specialistovi provést soubor diagnostických postupů. Teprve po obdržení úplných informací je možné předpovědět v každém případě.

Lokalizace metastáz a přežití

V mnoha ohledech se odborníci řídí při vytváření předpovědí - kolik žije s metastázami, v tomto nebo onkologickém pro jejich lokalizaci v kostních strukturách.

Při diagnostice metastáz ve strukturách páteře je velké riziko vzniku kompresního syndromu - patologické zlomeniny obratlů obratlů s následným přenosem nervových vláken. V tomto kontextu existují různé parazity a paralýza. Osoba ztrácí příležitost pro vlastní pohyb a samoobsluhu. Obecně se vytváří příznivé pozadí pro vznik dalších somatických patologií, které nakonec vedou k smrtelnému výsledku.

Metastázy v pánevní kosti a kyčelních kloubech - častá komplikace karcinomu prostaty a vaječníků, struktury štítné žlázy a jater, plic. V případě velké množství sekundárních lézí, kostní struktura je v podstatě rozdělen a znovu vložit hrozeb patologické zlomeniny a pacientů s rakovinou, imobilizace, která snižuje životnost osoby.

Končetiny zaujímají třetí řádek v hodnocení zón, kde se rakovinné buňky často pohybují z primárního zaměření. Ramenní oblasti jsou postiženy maligními buňkami z štítné žlázy nebo mléčné žlázy, plicních struktur, střevních smyček. Kromě toho takové metastázy mohou poskytnout melanom, paragangliom. Ohniska v ulnárních a radiálních kostech jsou tvořeny ze stejných důvodů.

Holenní kosti je vystavena rakovinných útoky buněk z primárního nádoru v plicích, zatímco lýtkové kosti - z tlustého střeva nebo prostaty nádorů, ale noha - u karcinomu prsu.

Zvláště nepříznivá prognóza pro detekci sekundárních rakovinných procesů ve strukturách lebky může být ovlivněna nejen obloukem a základnou, ale také obličejovými tóny. Často se může objevit situace, kdy první je diagnostikována přesně metastázou, a teprve potom primární rakovinné zaměření. Negativní neurologické příznaky významně ovlivňují kvalitu života onkologického pacienta a zkracují i ​​jeho život.

Taktika metastatické léčby a délka života

Diagnostika sekundárního nádoru v kostních strukturách - v tuto chvíli není verdikt vůbec. Hlavní věc v této situaci je podstoupit komplexní léčbu, která může potlačit nejen aktivní růst primární lokalizace rakoviny, ale také rozdělení metastáz do ní.

Hlavní oblasti terapeutické taktiky, které rozšiřují onkologický život:

 • Použití biofosfonátů pomáhá zpomalovat patologické procesy v kostech. Tato podskupina léčiv nejen optimálně snižuje bolestivé impulsy, ale také významně snižuje riziko zlomenin a také reguluje minerální metabolismus. Obvykle se podávají parenterálně.
 • Radiační terapie přispívá ke zničení rakovinných buněk. Celkový počet procedur určuje odborník jednotlivě, ale jejich průměrné číslo je nejméně 10krát. Prognóza je příznivá, pokud nedojde k opakování sekundárních ložisek.
 • Chemická a hormonální terapie je také zaměřena na ničení nádorových buněk, potlačení jejich růstu a reprodukce. Na pozadí užívání specifických léků existuje mnoho vedlejších účinků, nicméně doba trvání aktivního života je prodloužena.

Jsou použity jiné metody potlačování metastáz:

 • Excizní zaměření - jedno nebo více, chirurgickým zákrokem;
 • imunoterapie - pomocí speciálních vitaminové komplexy, což přispívá ke snížení nádorového procesu, zachování obranyschopnost organismu s rakovinou na optimální úrovni, což v konečném důsledku také prodlužuje životnost;
 • radiofarmaceutická terapie - zavedení speciálního roztoku, který může zničit rakovinné buňky.

Výběr optimální komplexu léčebných postupů provedených odborníky jednotlivě - na základě diagnostikované oblasti kostních metastáz, jejich celkový počet, věkové skupiny s rakovinou, počátečního stavu organismu, jakož i náchylnost k léčbě.

Někteří lidé dávají přednost odkazům na tradiční receptury léků. Samozřejmě, že mohou zmírnit některé z negativních příznaků a prodloužit život člověka, nicméně nedávají plnou záruku uzdravení. Každý z vybraných receptů doporučujeme předem dohodnout s ošetřujícím lékařem.

Metastázy v kostech

Rakovina, která se vyskytuje na jednom místě a proniká do jiných částí těla, se nazývá sekundární. Výrazně se liší od původní rakoviny a ovlivňuje výsledek onemocnění.

Kostra je nejčastější tkáň pro metastázy rakoviny. Kdy k tomu dojde metastázy v kostech, předpověď je spojena s mnoha faktory:

 • primární lokalizace nádoru;
 • specificita invazí kostí a počet postižených struktur;
 • úroveň distribuce;
 • předchozí terapeutická opatření;
 • reakce těla na léčbu.

Jak se rakovina rozšíří do kosti?

Nádorové buňky se odlomí od původně postiženého orgánu. Takže s pomocí lymfatických cév nebo krev proniká do jiných částí těla (metastáza). Mohou se zastavit v blízkých nebo vzdálených oblastech a vytvářet nový nádor, který z hlediska buněčných charakteristik připomíná primární vzdělávání.

Onkologický proces obvykle vstupuje do kostrové struktury z hrudníku, ledvin, plic, prostaty a štítné žlázy. Rakovinové buňky, které byly transportovány do kosti, se v těchto místech vyskytují hlavně:

 • končetiny;
 • povodí;
 • hrudník;
 • lebka;
 • páteře.

Metastázy v kostech - foto:

Typy metastatických kostních lézí

Progresivní onkologie napadá normální stav kostí a narušuje jejich funkce jedním ze dvou způsobů:

 1. Průběh nádoru rozděluje oblast kosti, čímž vzniká defekt nazývaný osteolytické otvory. Výsledkem je, že kostní struktury se stanou křehkými, slabými, bolestivými, snadno frakturovanými a popraskanými. Často se vyskytuje při pronikání do formace prsu.
 2. Vývoj rakoviny může stimulovat kost na špatnou formu. Výsledkem je, že tkáně jsou velmi husté. Tato místa se nazývají osteosklerotika a typ invaze se nazývá osteoblast. Vyskytuje se u rakoviny prostaty.

Osteolytické šíření se vyskytuje častěji než osteoblastické.

Metastázy v kostech: příznaky

 1. Proměnná bolest, která se zhoršuje v noci a postupně se zvyšuje.
 2. Kosti zlomeniny jsou jedním z prvních příznaků kostních metastáz. Zvláště citlivé na horní a dolní končetiny a páteř.
 3. Necitlivost nebo slabost nohou a břicha, problémy s močením a defekací. Tyto stavy mohou naznačovat průnik rakoviny do páteře a kompresi míchy.
 4. Vysoká hladina vápníku v krvi způsobuje ztrátu chuti k jídlu, únavu, nevolnost, zmatenost vědomí. Tento stav se nazývá hyperkalcémie a může způsobit někoho.
 5. U metastáz v kostní dřeni klesá počet červených krvinek, což způsobuje anémii, horečku a zimnici.

Diagnostika

V mnoha případech se lékař objeví metastázy v kostech, předtím, než se symptomy projeví s pomocí těchto metod:

Skenování kostí pomocí malého množství radioaktivního materiálu, který je přitahován k nemocným prvkům v celém těle. Dotknuté oblasti v obraze jsou tmavé. Takové stavy však mohou doprovázet další nemoci, jako je artritida, infekce, předchozí zlomeniny.

Zobrazuje jeden aspekt oncoprogress s množstvím fotografií, kombinovaných do jednoho obrázku.

Poskytuje příčný přenos tělesa přes speciální magnet. Zvláště účinné při hledání metastáz páteře, míchy a kloubů.

Provádí se pomocí radioaktivního cukru, který je vstřikován do krve a absorbován abnormálními tkáněmi. V té době adaptovaná kamera fotografuje. Pro zlepšení diagnózy někdy kombinují nové technologie technologie CT a PET.

Propagujte detekci chemických prvků uvolňovaných do krve metastázami. Při šíření onkologických onemocnění se uvolňuje vápník a enzym alkalické fosfatázy.

Umožňuje potvrdit penetraci maligního procesu do kostních tkání.

Metastáza rakoviny prostaty v pánevní kosti - foto:

Jak léčit metastázy v kostech?

Léčba se ovlivňuje metastázy v kostech a předpověď, zejména. Důraz je kladen na zlepšení kvality života pacienta.

Terapeutické aktivity zahrnují:

 1. Použití bisfosfonátů ("Pamidronate", "Zoledronate", "Clodronate"). Zpomalují abnormální destrukci kostní tkáně a vznik nových formací. Obvykle se podává intravenózně každé 3-4 týdny. Namísto bisfosfonátů se někdy doporučuje "Denosumab".
 2. Radiační terapie a radiofarmaka ovlivňují metastázy s různými druhy záření. V prvním případě se jedná o vysoce ionizující účinek, který předpokládá 10 postupů po dobu 14 dnů. Ve druhé se do žíly zavádí radioaktivní látka stroncia-89 nebo samarium d-153. Efektivní v situaci, kdy je postiženo mnoho orgánů a systémů.
 3. Chemoterapie a hormonální léčba je způsobena specifickým typem primární formace nebo hormonálně závislými nádory. Cílem těchto metod je kontrolovat růst nádorů a snižovat nepříjemné příznaky.
 4. Imunoterapie je založen na použití bílkovin imunitního systému, jehož cílem je zničení rakovinných buněk a posílení ochranných vlastností těla.
 5. Chirurgie Je účelné pouze v případě prevence nebo léčby zlomenin kostí. Operace může zahrnovat odstranění nádoru nebo stabilizaci / zpevnění kostní struktury.

Předpověď života

Prognostické výsledky s kostními metastázami nejsou uklidňující. Nejhorší obraz je rakovina plic, v níž údaje o délce života ukazují pouze několik měsíců.

U různých druhů primární rakoviny je medián přežití:

 • nádor prsu - od 1,6 roku do 2,2;
 • rakovina jater - od 6 měsíců do roku;
 • rakovina prostaty: u onemocnění závislé na androgenu prognóza je lepší a indikuje přežití během 8 až 18 měsíců. U ostatních typů - pacienti žijí přibližně rok;
 • s údaji o mnohočetném myelomu je relativně vyšší - od 2 do 3 let.

Metastázy v kostech / prognóza jsou úzce příbuzné a přímo závisí na orgánu, ze kterého se šíří maligní proces.

Metastázy v kostech

Metastázy v kostech - sekundární maligní ložiska v kostní tkáni způsobená šířením rakovinných buněk z primárního nádoru jiného orgánu. Ukazují zvýšenou bolest, hyperkalcemii a patologické zlomeniny. V řadě případů může být v postižené oblasti zjištěna hustá formace podobná nádoru. Při rozpadu velkých cév dochází k poruchám krevního oběhu, zatímco nervové kmeny jsou stlačené - neurologické příznaky. Diagnóza je stanovena na základě anamnézy, stížností, údajů o objektivním vyšetření, výsledků laboratorního a instrumentálního výzkumu. Léčba - radioterapie, chemoterapie, chirurgické zákroky.

Metastázy v kostech

Metastázy v kostech - poškození kostní tkáně v důsledku šíření maligních buněk krví nebo lymfy. Vyskytují se v pozdních stádiích rakoviny. 80% sekundárních nádorů kostní tkáně bylo zjištěno u rakoviny prsu a rakoviny prostaty. Kromě toho, metastázy do kosti se často nachází v maligních nádorů štítné žlázy, rakovina plic, maligní nádory ledvin, sarkom, lymfom, a Hodgkinova nemoc. U jiných novotvarů je poškození kostní tkáně méně časté. U rakoviny vaječníků, rakoviny děložního čípku, nádorů měkkých tkání a gastrointestinálního traktu jsou kostní metastázy velmi zřídka diagnostikovány. Léčba zajišťují odborníci v oblasti onkologie, traumatologie a ortopedie.

Typy metastáz v kostech

V kostní tkáni se neustále objevují procesy resorpce a tvorby kostí. Obvykle jsou tyto procesy vyvážené. Zhoubné buňky metastázování oblasti naruší tuto rovnováhu, příliš aktivace osteoklastů (buněk, které ničí kost) a osteoblasty (buňky mladá nová kost). Vzhledem k preferenční aktivace osteoklastů a osteoblastů jsou dva typy kostních metastáz: osteolytické v nichž převažuje destrukci kosti a osteoplastické, při které je pozorován těsnící část kosti. V praxi jsou čisté typy metastáz v kosti vzácné, převažují smíšené formy.

Nejčastěji se objevují sekundární ložiska v kostech s bohatým přívodem krve: do páteře, žeber, pánevních kostí, kostí lebky, kostí femuru a humeru. V počátečních stádiích mohou být kostní metastázy asymptomatické. V následné době se zvyšuje bolest. Příčina bolesti je jak mechanická (v důsledku komprese), tak i chemická (v důsledku uvolnění velkého počtu prostaglandinů) stimulace receptorů bolesti nacházejících se v periostu. Bolestivý syndrom s metastázami v kosti se zesiluje v noci a po fyzickém namáhání. Během času se bolesti stanou bolestivými, nesnesitelnými, stav pacientů se ulevuje až po užívání narkotických analgetik.

Dostatečně velké kostní metastázy mohou způsobit viditelnou deformitu, být detekovány palpací ve formě nádorovité formace nebo mohou být viděny na rentgenových snímcích jako místo ničení. Závažnou komplikací kostních metastáz jsou patologické zlomeniny, v 15-25% případů se vyskytuje v dlouhých kostech, téměř v polovině případů - v oblasti obratlů. Někdy v procesu růstu jsou metastázy v kosti vytlačovány blízkými velkými cévami nebo nervy. V prvním případě dochází k poruchám oběhu, u druhého - k neurologickým poruchám. Mezi závažné komplikace této patologie patří také komprese míchy a hyperkalcémie. Místní projevy metastáz v kostech v kombinaci s běžnými příznaky rakoviny: slabost, ztráta chuti k jídlu, hubnutí, nevolnost, letargie, únava, chudokrevnost a horečka.

Symptomy kostních metastáz

Hyperkalcémie

Hyperkalcemie je život ohrožující komplikace, která se vyskytuje u 30-40% pacientů s kostními metastázami. To se stává příčinou zvýšené aktivity osteoklastů, což mělo za následek krve z poškozené kosti vápníku přivádí v přebytku renální exkreční schopnost. U pacientů s kostními metastázami nastat hyperkalcémie a hyperkalciurie, přerušený proces reabsorpce sodíku a vody v renálních tubulech. Vyvíjí polyurie. Vzniká bludný kruh: kvůli polyuriu se objem tekutiny v těle snižuje, což vede ke snížení glomerulární filtrace. Snížení glomerulární filtrace způsobuje zvýšení zpětné absorpce vápníku v renálních tubulech.

Hyperkalcémie s metastázami v kostech způsobuje narušení aktivity různých orgánů a systémů. Ze strany centrálního nervového systému jsou pozorovány duševní poruchy, inhibice, afektivní poruchy, proximální myopatie, zmatenost a ztráta vědomí. Ze strany kardiovaskulárního systému se odhaluje snížení arteriálního tlaku, snížení srdeční frekvence a arytmie. Možná srdeční zástava. Z gastrointestinálního traktu je známo nevolnost, zvracení, zácpa a anorexie. V těžkých případech se rozvíjí pankreatitida nebo střevní obstrukce.

Z ledviny se vyskytuje polyurie a nefrokalcinóza. Mezi obecné klinické příznaky patří slabost, únava, dehydratace, ztráta hmotnosti a svědění kůže. Hyperkalcémie kostních metastáz může zůstat nezjištěný po dlouhou dobu, protože lékaři léčit projevy tohoto onemocnění, jako známky progrese základního rakoviny, nebo jako vedlejší účinek chemoterapie nebo radiační terapie.

Patologické zlomeniny

Patologické zlomeniny se vyskytují, když je zničeno více než 50% kortikální vrstvy. Nejčastěji se vyskytují na obratlích, druhým nejčastějším jsou zlomeniny stehenní kosti, obvykle na krku nebo diafýze. Charakteristickým znakem patologických zlomenin obratlů v kostních metastázách je rozmanitost léze (současně je odhalena celistvost několika stavů). Pravděpodobně trpí hrudní nebo bederní oblast. Poškození může být doprovázeno kompresí nervových kořenů nebo míchy.

Příčinou patologické zlomeniny s metastázami v kostech může být malý traumatický účinek, například slabé rány nebo dokonce nepříjemné zkroucení v lůžku. Někdy takové zlomeniny vypadají spontánně, tj. Vznikají bez vnějších příčin. Lom může být doprovázeno vysídlením fragmentů. Poruchy funkce končetin ve zlomeninách dlouhých tubulárních kostí a neurologické poruchy v zlomeninách vertebrálních zlomenin se stávají jedním z hlavních faktorů při zhoršování kvality života pacienta.

Komprese míchy

Komprese míchy je zjištěna u 1-5% pacientů s lézemi s metastatickou páteří. V 70% případů jsou příčinou poruch metastázy v hrudních obratlích, v 20% - v bederních a sakrálních obratlích, v 10% případů - u cervikálních obratlů. Metastázy v kostech mohou být detekovány jako akutní (se stlačením kostního fragmentu) a postupně se rozšiřují (při kompresi růstového nádoru) poruchy. Při stlačení narůstajícího nádoru jsou pacienti s metastázami do kostí znepokojeni narůstajícími bolestmi. Vyvíjí se svalová slabost, detekují se poruchy citlivosti. V závěrečné fázi dochází k parezi, paralýze a dysfunkci panvových orgánů.

Když je fragment stlačen kostí, klinický obraz komprese míchy se náhle objeví. V počátečních fázích jsou oba typy komprese reverzibilní (zcela nebo částečně). Při absenci včasné lékařské péče během několika hodin nebo dnů paralýzy se stává nevratným. Včasná adekvátní léčba může snížit závažnost příznaků, avšak obnovení schopnosti sebepohybu je zaznamenáno u pouhých 10% pacientů s již vyvinutou paralýzou.

Diagnostika a léčba kostních metastáz

Diagnóza je stanovena na základě anamnézy (údaje o přítomnosti primárního maligního novotvaru), klinického obrazu a výsledků dalších studií. Nedostatek informací o již diagnostikované rakovině není základem pro vyloučení kostních metastáz, protože primární nádor může být asymptomatický. Za přítomnosti neurologických poruch se provádí neurologické vyšetření. V počáteční fázi průzkumu se provádí scintigrafie. Pacienti jsou pak pro radiografii, CT nebo MRI kosti určeni povaha a rozsah léze. K detekci hyperkalcémie je předepsán biochemický krevní test.

Strategie léčby se určuje v závislosti na typu a umístění primárního nádoru, počet a umístění kostních metastáz, přítomnost metastáz v dalších orgánech a tkáních, v přítomnosti nebo nepřítomnosti komplikací, věku a celkovém zdravotním stavu pacienta. Chirurgické zákroky jsou paliativní a jsou uvedeny v přítomnosti komplikací (patologických zlomenin, komprese míchy). Účelem operací pro kostních metastáz je odstranění nebo útlum bolesti, obnovení funkce končetiny nebo míchu a vytváření příznivějších podmínek pro péči o pacienta.

Při rozhodování o operativním zákroku je třeba vzít v úvahu prognózu. Příznivé prognostické faktory zahrnují pomalý růst primárních nádorů, prodlouženou dobu, po kterou recidivy, jeden malý metastáz v kostech, přítomnost radiologických příznaků sklerózy kosti po konzervativní léčbě a stavu pacienta je uspokojivá. V takových případech lze provádět rozsáhlé chirurgické zásahy (instalace destiček, kolíků, přístrojů Ilizarov).

Agresivní růst primárních nádorů, častými recidivami, více metastáz, zejména - při současném porážkou vnitřních orgánů, velké množství kostní metastázy, bez známek sklerózou na rentgenových snímcích a špatný stav pacienta chirurgického zákroku na trubkových kosti se nedoporučuje ani v přítomnosti patologické zlomeniny. V případech, kdy je operace kontraindikován, šetřící způsoby použití fixace (např., Bota derotační u krčku femuru přetržení).

Pomoc v nouzi metastáz v kostech, komprese míchy se komplikuje, patří kardiovaskulární léky, činidla pro zlepšení metabolismu nervové tkáně a dexamethason vysoké dávky. Při stlačení nervové tkáně v důsledku zvýšení kostní metastázou pracují dekompresní laminektomii při stlačení míchy, což má za patologických zlomenin obratlů provedených dekompresní stabilizující operace: upevňovací destička nebo transpedikulární fixace obnova obratlů pomocí kostního cementu, automobilových štěpu, atd...

Chemoterapie a radiační terapie pro kostní metastázy se používají v procesu kombinované konzervativní terapie při přípravě operační intervence a po operaci. U hyperkalcémie se rehydratace provádí intravenózními infuzemi fyziologických roztoků. Pacientům s kostními metastázami jsou předepsány "smyčkové diuretika" (furosemid), kortikosteroidy a bisfosfonáty. Účinek léčby přetrvává po dobu 3-5 týdnů, poté se léčba opakuje.

Předpověď počasí

Prognóza kostních metastáz je výhodnější ve srovnání s metastázami ve vnitřních orgánech. Průměrná délka života je 2 roky. Kvalita a v některých případech i délka života závisí na přítomnosti nebo nepřítomnosti komplikací, což určuje důležitost preventivních opatření při detekci metastáz v kostech kostry. Při metastázách v páteři se doporučuje vyloučit zvedací závaží a několikrát během dne odpočívat v ležaté poloze. V některých případech je v určitém stádiu terapie indikováno nošení korzetu nebo čelenky. Když je femur během léčby zraněn, doporučuje se maximálně vykládat končetinu pomocí rakve nebo berlí. Fyziologie u všech metastáz v kosti je kontraindikována. Pacienti by měli být pravidelně vyšetřováni na včasné zjištění recidivy onemocnění.

Metastáza nádorových nádorů v kostech: existuje šance a jaká je prognóza?

Metastázy v kostech jsou nejvážnější komplikací rakoviny. Obvykle vývoj patologie ukazuje na poslední čtvrtou fázi rakoviny.

V případech, kdy je onemocnění zahájeno a metastázy se již v kostech vyskytují hluboko, je očekávaná délka života zanedbatelná a je jen několik měsíců.

Metastázy se vyznačují porušení kostní tkáně rakovinnými buňkami. Patologické buňky vstupují do kostí prostřednictvím krevního zásobení nebo lymfatického toku.

Vzhledem k tomu, že úloha kostní tkáně v těle je velká (muskuloskeletální funkce, hromadění minerálů atd.), Její poškození negativně ovlivňuje kvalitu života pacienta s rakovinou.

Nejčastějším výskytem metastáz v kostech dochází během primárního vývoje následujících nádorů:

 • rakovina prsu;
 • prostatická žláza;
 • světlo;
 • štítná žláza;
 • ledviny.

Přestože se mohou objevit kostní metastázy a rakovina postižená jinými orgány. Většina patologie se vyvíjí v žebrech, páteři, lebce, stejně jako ve stehenní, ramenní a pánevní kosti.

Vývoj a růst kostních metastáz

Výskyt kostních metastáz je spojen se zvláštností lidského těla - stálou kostní tvorbou. Tento proces je způsoben dvěma typy buněk:

 • osteoklasty (odpovědné za destrukci a absorpci kostních buněk);
 • osteoblasty (odpovědné za vývoj nových kostních tkání).

Když je člověk zdravý, přibližně každých 10 let dochází k úplné obnově kostní tkáně.

Když jsou kosti poškozeny rakovinnými buňkami, mechanismus účinku osteoklastů a osteoblastů je narušen.

V závislosti na druhu léze kostních buněk existují metastázy dvou typů:

 1. Kdy osteolytického typu Rakovinové buňky ovlivňují osteoklasty, takže dochází ke ztenčení kostní tkáně, která je doprovázena častými zlomeninami při nejmenším zatížení.
 2. Osteoblastický typ je charakterizována poškozením osteoblastů. V tomto ohledu je zaznamenáno nepřirozené zvýšení kostní tkáně, výskyt růstů a dalších nádorů. Nejčastěji pacienti trpí smíšeným typem, kdy dochází ke ztenčení kostí a výskytu kostních nádorů současně.

Symptomatické a charakteristické znaky

Někdy je výskyt metastáz v kosti asymptomatická, ale ve většině případů je patologie doprovázena silnou bolestí, která se neustále zvyšuje.

Výskyt bolesti je vysvětlen skutečností, že množství mutovaných tkání se neustále zvyšuje, a proto jsou nervové zakončení stlačeny.

Vnitřní tlak se také zvyšuje. Téměř vždy je patologie doprovázena porušením motorické funkce těla.

Mezi hlavní příznaky kostních metastáz patří:

 1. Časté patologické zlomeniny. Kosti se rozpadají při nejmenším zatížení vzhledem k tomu, že jsou vážně vyčerpány.
 2. Místní změny, které se projevují otoky nebo vytvoření jedné nebo více hustých záplat v místě poranění.
 3. Hyperkalcémie - nadměrné množství vápníku v krvi. Život ohrožující jev, protože ovlivňuje srdeční rytmus, může způsobit selhání ledvin nebo jiné smrtelné onemocnění.
 4. Kompresní syndrom které se projevují stlačením míchy nebo nervových kořenů, stejně jako poškození nervového systému. To vede ke zhoršení funkce motoru, někdy - k paralýze.
 5. Vykazování intoxikace organismu. Indikace syndromu intoxikace může být apatie, deprese, letargie, chronická únava, slabost, nevolnost, ztráta chuti k jídlu a tak dále.

Diagnostické techniky

Pro diagnostiku se používají různé metody výzkumu:

 1. Radiografie. Odkazuje na nejjednodušší a nejvíce přístupnou diagnostickou metodu. Hlavní nevýhodou použití rentgenových paprsků je, že s pomocí je nemožné v rané fázi detekovat patologii.
 2. Počítačová tomografie. Díky digitálnímu zpracování rentgenových dat získá lékař informace o rozsahu a mezích poškození kostní hmoty.
 3. Zobrazování magnetickou rezonancí. Ožarování s radiologickými vlnami pomáhá určit rozsah poškození metastáz kostní tkáně. Umožňuje zobrazit úplný obrázek o nemoci.
 4. Scintigrafie. Metoda je založena na stanovení akumulace zvláštního radioaktivního izotopu rakovinnými buňkami. Aplikace této techniky vám umožňuje přesně určit umístění metastáz.
 5. Biochemický krevní test. Studie určuje nadměrný obsah vápníku v krvi.
 6. Biopsie. Metoda umožňuje přesně diagnostikovat, v důsledku studie určuje příslušnost kostní tkáně určitému typu. Materiál pro biopsii se odebírá pod lokální anestezií a pak se okamžitě odešle do cytologické a histologické studie.

Výběr způsobu diagnózy může záviset na povaze onemocnění (stížnosti pacienta) a na lékařském vybavení klinice.

Cíle a metody terapie

Navzdory skutečnosti, že prognóza metastáz v kostech je ve většině případů nepříznivá, nemůžete zavěsit hlavu a odmítnout léčbu.

Léčba v počátečních stádiích velmi usnadňuje život pacienta a také zvyšuje jeho šanci žít. Pokud do kosti proniknou metastázy, léčba by měla být zahájena okamžitě.

O cílech

Hlavní úkoly při léčbě metastáz:

 • snížená bolest;
 • ničení rakovinných buněk a obstrukce jejich reprodukce;
 • zbavit se otravy;
 • léčba komorbidity (např. zlomeniny).

Je třeba léčit primární rakovinový nádor bez ohledu na jeho polohu.

Metody léčby

Pro vyléčení metastáz v kostech platí následující techniky:

 1. Chemoterapie. Použití cytostatik ve většině případů zastavuje vývoj patologie. Snížení nádorové tkáně je méně časté. Hlavní nevýhodou chemoterapie je přítomnost velkého počtu vedlejších účinků.
 2. Radiační terapie. Tato technika je zaměřena na zničení rakovinných buněk pomocí rentgenového záření. V případech tvorby jedné patologie má léčba radiační terapií vysoké výsledky. U několika lézí může dojít k prodloužené remisi.
 3. Lékařská terapie. Při metastázách rakoviny, které jsou uvedeny do kosti, se používají fosfosfonáty. Tyto léky pomáhají obnovit kostní tkáň.

Lékař často doporučuje pro nejvyšší účinnost kombinovat použití léků s chemoterapií nebo radiační terapií. Kromě toho je pacientovi předepsaná medikace, jejíž účinnost je zaměřena na snížení bolesti a imunostimulanty pro zvýšení obranyschopnosti těla.

Prognóza a délka života

Ve většině případů jsou při diagnostice metastáz předpovědi nepříznivé. Přítomnost patologie naznačuje rakovinu čtvrtého stupně.

Očekávaná délka života těchto pacientů se pohybuje od tří měsíců do jednoho roku, ve výjimečných případech dokáže pacient žít dva roky.

Životnost metastáz v kostních tkáních je ovlivněna:

 • léčba primární onkologie;
 • stádium vývoje;
 • zvláštnosti pronikání.

Čím dříve je zjištěna patologie, tím více šancí na život, tak včasná diagnóza a náležitě předepsaná léčba hrají klíčovou roli v této věci.

Aby se zabránilo

Hlavním bodem v prevenci výskytu metastáz v kostech je diagnóza primárního nádoru v časných stádiích. To umožňuje včasnou léčbu a zastavit proces reprodukce rakovinných buněk a jejich porážku jinými orgány.

Důležitou roli hraje i správná léčba zaměřená na zničení patologických buněk a zvýšení odolnosti těla před onemocněním.

Chcete-li snížit riziko vzniku patologie, musíte dodržovat všechna doporučení lékaře týkající se stravování, tělesné aktivity, užívání léků atd.

Metastázy v kostech jsou vážnou komplikací onkologie, která je doprovázena nepříjemnými příznaky. S vývojem patologie jsou životní předpovědi malé.

Pokud však včas diagnostikuje komplikaci a zahájí léčbu, prodlouží se trvání a kvalita života pacienta.

O Nás

Horečnatý stav při rakovině může znamenat infekci těla bakteriálními mikroorganismy nebo viry. Také je často pozorována teplota s rakovinou v 3-4 stádiích rakovinového procesu.